Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Η HDI Global υποστηρίζει τους πελάτες στην εκπλήρωση των ρυθμιστικών τους απαιτήσεων με εξατομικευμένες υπηρεσίες

Δημοσίευση: 17/04/2024
HDI

Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο φυσικούς κλιματικούς κινδύνους που σχετίζονται με την τοποθεσία και απειλούν την επιχειρηματική τους επιτυχία και τη μελλοντική βιωσιμότητα. Επιπλέον, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με νομικές απαιτήσεις και κανονισμούς που σχετίζονται με αυτούς τους κινδύνους, κάτι που απαιτεί επίσης εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη. Ως εκ τούτου, η HDI Global εισάγει στην αγορά την καινοτόμο υπηρεσία «Climate Risk Reporting». Η λύση επιτρέπει στις εταιρείες να αναλύουν τους κινδύνους για το φυσικό κλίμα στις τοποθεσίες τους και να τους αξιολογούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την Ταξινόμηση.

Η νέα υπηρεσία από την HDI Risk Consulting GmbH, θυγατρική της HDI Global SE, όχι μόνο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κλιματικών κινδύνων, αλλά παρέχει επίσης συγκεκριμένα δεδομένα όπως το βάθος του νερού, οι μέγιστες θερμοκρασίες και η διάρκεια των καύσωνα, επιτρέποντας στις εταιρείες να αναλάβουν στοχευμένους κινδύνους μέτρα βελτίωσης για τις τοποθεσίες τους. Εκτός από την προστασία των υφιστάμενων τοποθεσιών, τα δεδομένα κλιματικού κινδύνου είναι επίσης κατάλληλα για υποστήριξη αποφάσεων σε επενδύσεις και επιλογή νέων τοποθεσιών. Αυτό υπογραμμίζει την εσωτερική τεχνογνωσία δεκαετιών της HDI Global στην ανάλυση φυσικών κινδύνων και θέτει νέα πρότυπα για την ανάλυση και τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων.

Αναφορά Κλιματικού Κινδύνου
Η Αναφορά Κλιματικού Κινδύνου υποστηρίζει πελάτες που από τις αρχές του 2024 εμπίπτουν στην υποχρέωση αναφοράς ως μέρος της Οδηγίας για την Αναφορά Εταιρικής Αειφορίας (CSRD) και της Ταξινόμησης της ΕΕ. Χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα περίπου 30 πιθανών κινδύνων για το φυσικό κλίμα, το HDI Global εκχωρεί τις τοποθεσίες των πελατών σε μια κλίμακα έξι επιπέδων. Για την υπηρεσία, η βιομηχανική ασφαλιστική εταιρεία επεκτείνει τη βάση δεδομένων της με τη βοήθεια της εταίρου Mitiga Solutions , της οποίας τα επιστημονικά επικυρωμένα δεδομένα βασίζονται, μεταξύ άλλων, στα κοινώς χρησιμοποιούμενα μοντέλα κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την IPCC. Η υπηρεσία ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Ταξινόμησης της ΕΕ και υποστηρίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους καθώς και την ακριβέστερη και ταχύτερη αξιολόγηση δέουσας επιμέλειας των επενδύσεων. Με τη δυνατότητα αξιολόγησης των μελλοντικών κινδύνων, χρησιμεύει επίσης ως υποστήριξη αποφάσεων στον προγραμματισμό τοποθεσίας. Ως εκ τούτου, οι πελάτες όχι μόνο επωφελούνται από τη γραφειοκρατική απλούστευση αλλά λαμβάνουν επίσης πολύτιμη υποστήριξη για την ενεργό προετοιμασία για τις μελλοντικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών Ζημιών πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση του 2024

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών Ζημιών πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση του 2024 συνδυαστικά με Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βέλτιστων Πρακτικών

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»