Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Η εταιρεία Nodalpoint Systems (NPS) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας PHOENI2X

Δημοσίευση: 29/03/2024

Η εταιρεία Nodalpoint Systems (NPS) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας PHOENI2X το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe.

Το PHOENI2X αποτελεί τη συνεργασία 16 εταίρων από ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών φορέων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και εθνικών αρχών, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Πλαισίου Κυβερνοανθεκτικότητας με ενσωματωμένες δυνατότητες ενορχήστρωσης, αυτοματοποίησης και απόκρισης, υποβοηθούμενες από Τεχνητή Νοημοσύνη, για την επίτευξη τόσο προληπτικής, όσο και αντιδραστικής επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης, αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και ανταλλαγής πληροφοριών. Πρωταρχικός του στόχος είναι η ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 21 μηνών του έργου, η Nodalpoint Systems έχει ηγηθεί με επιτυχία των δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης για την παράδοση της πρώτης έκδοσης του συστήματος καθώς και έχει ορίσει, σχεδιάσει και αναπτύξει τον πιλότο του έργου στον τομέα της υγείας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα των επιθέσεων της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν σοβαρή απειλή για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των ασθενών, την ακεραιότητα των δεδομένων, την αξιοπιστία των συστημάτων υγείας, καθώς και τη φήμη και τη βιωσιμότητα των παρόχων λογισμικού, υπηρεσιών και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών. Καθώς ο τομέας της υγείας βασίζεται όλο και περισσότερο σε διασυνδεδεμένα ψηφιακά συστήματα, έχει γίνει κύριος στόχος για κυβερνοεγκληματίες που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες τρίτων παρόχων. Έτσι, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη τη ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Nodalpoint Systems είναι έτοιμη να επωφεληθεί σημαντικά από τις καινοτομίες και τα αποτελέσματα του PHOENI2X. Τα εργαλεία και οι διαδικασίες που αναπτύχθηκαν μέσω του PHOENI2X αναμένεται να επιτρέψουν την άμεση και αυτοματοποιημένη ανίχνευση και αντίδραση σε κυβερνοασφάλειας περιστατικά, καθώς και να ενισχύσουν τις προσπάθειες προετοιμασίας και πρόληψης. Επιπλέον, οι διαλειτουργικοί και τυποποιημένοι μηχανισμοί ειδοποίησης και αναφοράς θα διευκολύνουν τη συνεργασία με εθνικές αρχές και την επικοινωνία με σχετικούς σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς.

Η εταιρεία Nodalpoint Systems παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση λύσεων κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμους τομείς και προσβλέπει στη συμβολή της στην επιτυχία του έργου PHOENI2X.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon (Grant Agreement No 101120853).

Περισσότερες πληροφορίες: https://phoeni2x.eu/

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»