Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

Η EIOPA καθόρισε τη στρατηγική της για την περίοδο 2023-2026: Στόχος η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας

eiopa

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) έχει καθορίσει τη στρατηγική της για την περίοδο 2023-2026

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η EIOPA, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις λόγω της απρόκλητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας, την αστάθεια της αγοράς και τον πληθωρισμό υπογραμμίζουν την ανάγκη για αποτελεσματική εποπτεία. Βασισμένη στα ισχυρά θεμέλια, η στρατηγική της EIOPA έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των τομέων ασφάλισης και συντάξεων και να διασφαλίσει την ισχυρή και συνεπή προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια του συνολικού οράματος για ασφάλεια και βιωσιμότητα οικοδόμησης για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε καιρούς μετασχηματισμού, η EIOPA έχει προσδιορίσει τις στρατηγικές της  προτεραιότητες στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί. Αυτές είναι:

 • Βιώσιμη χρηματοδότηση: Συμβολή στη δημιουργία βιώσιμης ασφάλισης και συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των κενών προστασίας, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός: Στήριξη της εποπτικής κοινότητας και του κλάδου για τον μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών του ψηφιακού μετασχηματισμού, με την προώθηση μιας νοοτροπίας που βασίζεται στα δεδομένα.
 • Εποπτεία: Προώθηση της ορθής, αποτελεσματικής και συνεπούς προληπτικής εποπτείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως ενόψει της αύξησης των διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Πολιτική: Παροχή συμβουλών υψηλής ποιότητας και άλλων εργασιών πολιτικής , λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και τις επιπτώσεις της νέας οριζόντιας ρύθμισης.
 • Χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των κινδύνων, των ευπαθειών και των αναδυόμενων απειλών του χρηματοπιστωτικού τομέα.
 • Εσωτερική διακυβέρνηση: Να αποτελέσει πρότυπο για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, οικονομικά αποδοτική διακυβέρνηση και θετική φήμη εντός της ΕΕ και παγκοσμίως.

Για την επίτευξη των στόχων της, η EIOPA θα συνεχίσει να εργάζεται με συνεργατικό και συμβουλευτικό τρόπο, εκτιμώντας την καθοδήγηση του συμβουλίου εποπτών της και τη συμβολή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.

Η EIOPA δημοσίευσε επίσης το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού της, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2023.

Οι βασικές δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για το 2023 περιλαμβάνουν:

 • Ενσωμάτωση των κινδύνων ESG στα πλαίσια προληπτικής εποπτείας για τους ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
 • Έναρξη μίας συντονισμένης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την κλιματική αλλαγή
 • Εφαρμογή της πράξης (act) για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA)
 • Ανάπτυξη ενός υγιούς καθεστώτος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) από τον ασφαλιστικό τομέα
 • Αντιμετώπιση των απωλειών των καταναλωτών από διασυνοριακές δραστηριότητες
 • Παροχή συμβουλών σε σχέση με την αναθεώρηση της οδηγίας IORP II
 • Παρακολούθηση της δυνητικής υλοποίησης του καθοδικού κινδύνου που απορρέει από τις συνεχιζόμενες κρίσεις στο πλαίσιο του υψηλού πληθωρισμού και της χαμηλής/δυνητικά αρνητικής ανάπτυξης
 • Να προεδρεύει του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ.

 

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Διαβάστε Ακόμα

blockchain

Άντληση κεφαλαίων μέσω blockchain για τις ΜμΕ

 Σε μελέτη του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα: «Xρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της τεχνολογίας blockchain» αναλύονται εναλλακτικοί