Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Η ακτινογραφία των ασφαλιστικών της Κύπρου

Δημοσίευση: 26/05/2022
Η ακτινογραφία των ασφαλιστικών της Κύπρου

Το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής) των ασφαλιστικών εταιρειών Κλάδου Ζωής ανήλθαν το 2020 στα €390.350.753 το 2020, έναντι €385.039.812 το 2019. Αυτό είχε προκύψει από τα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν επίσης τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, σύμφωνα με τα οποία, το 2020 οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ανήλθαν στις 33 από 31 το 2020.

Ανάμεσά τους 23 επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών, έξι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες, τόσο στον κλάδο ασφάλισης ζωής όσο και στον κλάδο ασφάλισης ζημιών, τρεις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής και μία αντασφαλιστική επιχείρηση.

Τα υποκαταστήματα
Συνολικά, επτά υποκαταστήματα είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο, εκ των οποίων τέσσερις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, δύο ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες τόσο στον κλάδο ασφάλισης ζωής όσο και στον κλάδο ασφάλισης ζημιών, καθώς και μια επιχείρηση ασφάλισης ζωής.

Σημειώνεται ότι κατά το 2020 καμία ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση δεν υπόκειτο σε μέτρα εξυγίανσης ή σε διαδικασίες εκκαθάρισης.

Ο αριθμός των εντός της ΕΕ υποκαταστημάτων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο και ασκούν σχετική δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη ανήλθε στις τέσσερις.

Έντονο ενδιαφέρον από εξωτερικό
Αξίζει να σημειωθεί ότι 543 εταιρείες (από 516 το 2019) που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν δραστηριότητα στην Κύπρο στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Πρόκειται για 424 επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών, 33 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες τόσο στον κλάδο ασφάλισης ζωής όσο και στον κλάδο ασφάλισης ζημιών, 83 επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής και τρεις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ενεργητικό, δάνεια και απαιτήσεις

  • Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού των ασφαλιστικών μειώθηκαν το 2020 στα €107.993 από €129.858 το 2019.
  • Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στο €1.670.800 από €44.848.370 το 2019.
  • Η αξία των ακινήτων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού για ιδιόχρηση έφτασε τα €149.551.589 έναντι €143.609.929 το 2019.
  • Τα ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια (εξαιρουμένων των δανείων επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων) ανήλθαν στα €59.400.316 από €57.482.917 το 2019, ενώ τα δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων υποχώρησαν στα €4.310.574 έναντι €4.657.987 το 2019.
  • Όσον αφορά τις απαιτήσεις από ασφάλειες και διαμεσολαβητές, το 2020 διαμορφώθηκαν στα €109.336.230 σε σχέση με €107.902.525 το 2019, οι αντασφαλιστικές απαιτήσεις στα €16.598.724 και οι απαιτήσεις (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές) στα €66.526.316.

Πηγή: inbusinessnews

Πηγή: www.cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Πως βλέπει ηλεκτρονικά ο πολίτης όλες τις οφειλές του σε τράπεζες, δημόσιο, ΕΦΚΑ και πως λαμβάνει την σχετική βεβαίωση οφειλών

Στην Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»