Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Η αγορά της διεθνούς ασφάλισης υγείας το 2020

Δημοσίευση: 14/06/2021
Η αγορά της διεθνούς ασφάλισης υγείας το 2020

Γράφει ο Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης,

Η Pacific Prime έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα την έκθεσή της με τίτλο ”Cost of International Health Insurance For Individuals and Families 2020-2021”.  H έκθεση αναλύει και παρουσιάζει, σε ετήσια βάση, στοιχεία της διεθνούς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, τα οποία αποτυπώνουν τη πορεία  των αγορών 100 χωρών (από Αμερική, Ευρώπη, Ασία/Ειρηνικό, Αφρική και Ωκεανία), ενώ αναλύει τις μεταβλητές που διαμορφώνουν την εξέλιξη των ασφαλίστρων.

1. Το 2020 τα ασφάλιστρα* τόσο των ατομικών όσο και των οικογενειακών συμβολαίων κατέγραψαν μείωση, 57% και 89% αντίστοιχα, και κυμάνθηκαν

-για τα ατομικά συμβόλαια από 1.934 $ Η.Π.Α. έως 7.257 $ Η.Π.Α. (σε Ταϊλάνδη και Η.Π.Α. αντίστοιχα)

και

-για τα οικογενειακά συμβόλαια από 7.703 $ Η.Π.Α. έως 21.817 $ Η.Π.Α. (σε Ταϊλάνδη και Η.Π.Α. αντίστοιχα)

*Τα ασφάλιστρα αφορούν σε ασφαλισμένο άνδρα ηλικίας 36 ετών, με νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη δίχως απαλλαγή.

2. Στις top 10 αγορές (=αγορές με το υψηλότερο ασφάλιστρο) συγκαταλέγονται

-σε επίπεδο ατομικών συμβολαίων 4 χώρες από Αμερική, και ανά 2 από Ασία, Ευρώπη και Μ. Ανατολή

και

-σε επίπεδο οικογενειακών συμβολαίων 4 χώρες από Αμερική, 2 από Ασία, Ι από Ευρώπη και 3 από Μ. Ανατολή.

3. Οι Η.Π.Α. αναδεικνύονται μακράν η ακριβότερη αγορά σε επίπεδο ατομικών και οικογενειακών συμβολαίων. Η διαφορά των ασφαλίστρων στις Η.Π.Α. σε σχέση με τα ασφάλιστρα των υπολοίπων (99) αγορών των χωρών που μετείχαν στην έρευνα αποδίδεται

α. στην ύπαρξη  υψηλών ποσοστών χρόνιων παθήσεων (ασθενειών) στις Η.Π.Α.,
β. στο υψηλό κόστος της εφαρμοζόμενης προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας και
γ. στην παρατηρούμενη ανισορροπία τιμολόγησης σε επίπεδο ιατρικής περίθαλψης.

H αγορά μέσα από αριθμούς:

Η.Π.Α., Χονγκ-Κονγκ και Σιγκαπούρη κατέλαβαν τις 3 πρώτες θέσεις σε επίπεδο ατομικών και οικογενειακών συμβολαίων, με τα ασφάλιστρα των δύο ασιατικών χωρών να καταγράφουν αύξηση έναντι του 2019 σε αντίθεση με τα αντίστοιχα των Η.Π.Α. που κατέγραψαν μείωση (αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 1 και 2).

Πίνακας 1

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2020/2019

1

Η.Π.Α.

7.703

8.887

-15,37%

2

ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ

6.146

5.738

6,64%

3

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

5.677

5.458

3,86%

Πίνακας 2

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2020/2019

1

Η.Π.Α.

21.817

26.883

-23,22%

2

ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ

17.425

17.140

1,64%

3

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

15.964

15.055

5,69%

Πολωνία, Βραζιλία και Ταϊλάνδη κατέλαβαν τις 3 τελευταίες θέσεις σε επίπεδο ατομικών και οικογενειακών συμβολαίων, με τα ασφάλιστρα της Ταϊλάνδης να καταγράφουν μείωση 41,05% και 49,40% αντίστοιχα (αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 3 και 4).

Πίνακας 3

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2020/2019

67

ΠΟΛΩΝΙΑ

3.276

3.320

-1,34%

68

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

2.972

69

ΤΑΛΑΝΔΗ

1.934

2.728

-41,05%

Πίνακας 4

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2020/2019

64

ΠΟΛΩΝΙΑ

8.958

9.765

-9,01%

65

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

7.611

66

ΤΑΙΛΑΝΔΗ

7.257

10.842

-49,40%

Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας, τις 3 πρώτες θέσεις – με βάση το ύψος του ασφαλίστρου στη κατηγορία των ατομικών συμβολαίων – κατέλαβαν η Ελβετία, το Η. Βασίλειο και η Ελλάδα (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 5), ενώ στις 3 πρώτες θέσεις – με βάση το ύψος του ασφαλίστρου στη κατηγορία των οικογενειακών συμβολαίων – κατέλαβαν η Ρωσία, το Η. Βασίλειο και η Ελλάδα (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 6).

Πίνακας 5

Α/Α

ΚΟΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΥΡΩΠΗ

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

9

1

ΕΛΒΕΤΙΑ

4.454

3.567

19,91%

11

2

Η. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

4.431

4.487

-1,26%

20

3

ΕΛΛΑΔΑ

4.103

4.160

-1,39%

28

4

ΙΣΠΑΝΙΑ

4.036

3.659

1,91%

39

5

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

3.810

3.944

-3,52%

40

6

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

3.798

3.788

0,26%

46

7

ΑΥΣΤΡΙΑ

3.574

3.618

-1,23%

36

8

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

3.574

3.614

-1,12%

47

9

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3.565

3.599

-0,95%

50

10

ΓΑΛΛΙΑ

3.523

3.635

-3,18%

51

11

ΣΟΥΗΔΙΑ

3.501

3.548

-1,34%

52

12

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

3.487

3.517

-0,86%

52

12

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

3.487

3.509

-0,63%

52

12

ΣΕΡΒΙΑ

3.487

3.509

-0,63%

54

13

ΔΑΝΙΑ

3.434

3.500

-1,92%

57

14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

3.413

3.443

-0,88%

63

15

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

3.362

3.419

-1,70%

63

15

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

3.362

3.419

-1,70%

64

16

ΚΡΟΑΤΙΑ

3.346

3.391

-1,34%

64

16

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

3.346

3.391

-1,34%

64

16

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

3.346

3.423

-2,30%

67

17

ΠΟΛΩΝΙΑ

3,.276

3.320

-1,34%

Πίνακας 6

Α/Α

ΚΟΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΥΡΩΠΗ

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε $ ΗΠΑ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

6

1

ΡΩΣΙΑ

12.671

12.878

-1,63%

19

2

Η. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

11.556

13.216

-14,36%

23

3

ΕΛΛΑΔΑ

11.313

12.247

-8,26%

29

4

ΙΣΠΑΝΙΑ

11.154

11.702

-4,91%

41

5

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

10.484

11.668

-11,29%

42

6

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

10.455

11.181

-6,94%

45

7

ΙΤΑΛΙΑ

10.294

11.164

-8,45%

47

8

ΑΥΣΤΡΙΙΑ

9.801

10.670

-8,87%

47

9

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

9.801

10.657

-8,73%

48

10

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

9.780

10.616

-8,55%

50

11

ΕΛΒΕΤΙΑ

9.719

10.644

-9,52%

51

12

ΓΑΛΛΙΑ

9.660

10.718

-10,95%

52

13

ΣΟΥΗΔΙΑ

9.600

10.456

-8,92%

53

13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

9.549

10.369

-8,59%

53

13

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

9.549

10.345

-8,34%

53

14

ΣΕΡΒΙΑ

9.549

10.345

-8,34%

57

15

ΔΑΝΙΑ

9.411

10.308

-9,53%

58

15

ΤΣΕΧΙΑ

9.361

10.183

-8,78%

59

16

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

9.348

10.143

-8,50%

62

17

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

9.196

10.062

-9,42%

62

17

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

9.196

10.062

-9,42%

63

18

ΚΡΟΑΤΙΑ

9.159

9.982

-8,99%

63

18

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

9.159

9.982

-8,99%

63

18

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

9.159

10.079

-10,04%

64

19

ΠΟΛΩΝΙΑ

8.958

9.765

-9,01%

Μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν (διαμορφώνουν) την εξέλιξη των ασφαλίστρων:

1. Μεταβολή της ζήτησης υγειονομικών υπηρεσιών

Καθοριστικός παράγοντας εν προκειμένω θεωρείται η πανδημία covid-19. Σύμφωνα με στοιχεία του Economist Intelligence Unit, τo 2020 κατεγράφη αξιοσημείωτη μεταβολή (αύξηση) στις δαπάνες υγείας έναντι του 2019 (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 7).

Πίνακας 7

ΠΕΡΙΟΧΗ

2019

2020

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

3,4%

7,8%

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

-1,1%

4,0%

Δ. ΕΥΡΩΠΗ

-2,9%

5,4%

Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ

-13,4%

11,2%

Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ & ΑΦΡΙΚΗ

-2,9%

3,4%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ*

-5,3%

5,7%

ΚΟΣΜΟΣ**

-1,1%

5,5%

* 60 μεγαλύτερες οικονομίες

** οικονομίες στη διαδικσία μετάβασης από τονκεντρικό σχεδιασμό στο καθεστώς ελεύθερης αγοράς

2. Κόστος περίθαλψης

Σύμφωνα με τo AON’s 2020 Global Medical Trend Rate report, ο ιατρικός πληθωρισμός ανήλθε το 2020 στο 8,0% (έναντι 8,0% to 2019) υπερβαίνoντας τον αντίστοιχο γενικό πληθωρισμό.

Η τιμή των φαρμάκων που κινείται ανοδικά είναι ένας άλλος λόγος αύξησης του σχετικού κόστους. Η αυξημένη χρήση φαρμάκων σχετίζεται με την καταπολέμηση των λεγόμενων άσχημων συνηθειών διαβίωσης, οι οποίες οδηγούν σε χρόνιες παθήσεις. Κορυφαίοι – διεθνώς – παράγοντες κινδύνου θεωρούνται

-η υψηλή αρτηριακή πίεση,

– η έλλειψη φυσικής άσκησης,

-η υψηλή χοληστερόλη,

-η ανθιυγεινή διατροφή

και

-η ανεπαρκής διαχείριση του άγχους.

Ένας άλλος επιβαρυντικός παράγοντας που συντελεί στην άνοδο του σχετικού κόστους είναι η γήρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με το National Council of Aging των H.Π.Α., το 80% των γηραιότερων ενηλίκων πάσχει από μια χρόνια πάθηση, ενώ το 77% (πάσχει) από δύο χρόνιες παθήσεις.

3. οι απαιτήσεις σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου διεθνώς, οι οποίες έχουν ενταθεί ιδιαίτερα μετά τη θέση σε ισχύ

-το 2018 του GDPR (General Data Protection Regulation) στην Ευρώπη

και

-το 2020 του CCPA (California Consumer Privacy Act) στις Η.Π.Α.

4. η ασφαλιστική απάτη, η οποία γνωρίζει έξαρση (και) λόγω του covid-19

και

5. η ανάπτυξη του Ιnsutech: αυξανόμενη χρήση big data & AI με σημαντικές επιπτώσεις στους τομείς

-της επικοινωνίας,

-του underwriting,

-του διακανονισμού ζημιών

και

-της καταπολέμησης της ασφαλιστικής απάτης.

Διαβάστε την έκθεση εδώ

Αναδημοσίευση: giorgoskassapis.wordpress.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»