Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

H ετήσια έκθεση 2020-2021 της Insurance Europe

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη,

Η «ανθεκτικότητα» παράμετρος αποφασιστικής σημασίας σε πολλαπλά επίπεδα

Η Insurance Europe στις 31.05.21 έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή της “Annual Report 2020-2011”, η οποία αναλύει και αξιολογεί μια σειρά από προβλήματα οικονομικού, πολιτικού και θεσμικού περιεχομένου.

Τα συγκεκριμένα προβλήματα αφορούν

-στη πανδημία covid-19,

-στη κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές,

-στην αντιμετώπιση του λεγόμενου κενού προστασίας,

-στη βελτίωση των προοπτικών των πολιτών εν όψει της συνταξιοδότησης τους

και

-στην ενίσχυση από πλευράς του πολιτικού προσωπικού των ευρωπαίων ασφαλιστών, οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή που στηρίζει τις εθνικές οικονομίες και την απασχόληση.

Στα αξιοσημείωτα της έκθεσης ανήκουν:

1. Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ (Μάρτιος 2021) σύμφωνα με την οποία η παγκόσμια οικονομία κατέγραψε – λόγω έκτακτων μέτρων στα πλαίσια lockdown διάρκειας 1 μήνα – απώλειες ύψους 1,7 τρισ. $ Η.Π.Α., όταν το 2011 οι αντίστοιχη ζημία λόγω της σεισμικής καταστροφής στα ανατολικά της Ιαπωνίας ανήλθε σε 234 δισ. $ Η.Π.Α.

2. Η εκτίμηση της Swiss Re (Φεβρουάριος 2020), στα πλαίσια έρευνας της για το πρόβλημα των πλημμυρών τα τελευταία 50 χρόνια, σύμφωνα με την οποία περιοχές της Κ. και της Β.Δ. Ευρώπης είναι αντιμέτωπες με αύξηση 11% των πλημμυρών ανά δεκαετία.

3. Η ανάδειξη των ευρωπαίων ασφαλιστών ως του μεγαλύτερου θεσμικού επενδυτή που έχει επενδύσει 10+ τρισ. ευρώ σε ομόλογα, μετοχές, υποδομές, ακίνητα, δάνεια κλπ.

4. Η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσα από την επικέντρωση στις πραγματικές του ανάγκες, τη προσφορά λύσεων που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες με τρόπο κατανοητό και διαφανή, και την υποστήριξη του πελάτη στη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

5. Η εκτίμηση, ότι το 2100 στην Ευρώπη θα υπάρχουν λιγότεροι από 2 εργαζόμενους (ηλικίας 15-64) για κάθε άτομο ηλικίας 65+. Ο συγκεκριμένος δείκτης εξάρτησης (57%) είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο του 2019 (31%).

6. Η ανάδειξη της αναγκαιότητας εντατικοποίησης των προσπαθειών στα επίπεδα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), της κυβερνοασφάλειας, της ψηφιοποίησης της οικονομίας και της προώθησης της φιλοσοφίας του λεγόμενου cloud storage.

7. H επισήμανση της Μarsh (Ιούλιος 2020), ότι το 2019 κατεγράφη αύξηση των απαιτήσεων αποζημίωσης σε επίπεδο συμβολαίων cyber insurance του τύπου stand alone.

8. H επισήμανση ότι το 1 στους 3 ασφαλιστές που δραστηριοποιούνται διεθνώς έχει την έδρα του στην Ε.Ε.

9. Η ανάδειξη της αναγκαιότητας βελτίωσης του πλαισίου λειτουργίας των λεγόμενων ανοικτών αντασφαλιστικών αγορών (open reinsiurance markets), oι οποίες επιτρέπουν στους αντασφαλιστές να «απορροφούν» κινδύνους και να συμβάλλουν στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Τέλος θα πρέπει να γίνει μνεία στις προτεραιότητες της Insurance Europe, οι οποίες κατατάσσονται σε 6 κατηγορίες:

1. βελτίωση θεσμικού πλαισίου,

2. εξυπηρέτηση καταναλωτών,

3. πρόωθηση αειφορίας,

4. εξασφάλιση προστασίας,

5. υποστήριξη ψηφιοποίησης,

και

6. σειρά άλλων δραστηριοτήτων, όχι αμιγώς ασφαλιστικού περιεχομένου.

Πηγή: Insurance Europe (31.05.2021), Annual Report 2020-2021

Δείτε το εισαγωγικό βίντεο εδώ

Δείτε την έκθεση εδώ

Αναδημοσίευση: https://giorgoskassapis.wordpress.com/

Διαβάστε Ακόμα