Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022: Καθοριστικός ο ρόλος της πανδημίας στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας

Δημοσίευση: 16/03/2022

Του Δρ. Γιώργου Κασάπη, Ασφαλιστικός Πράκτορας,

Στην 23η Παγκόσμια Έκθεση του, το Global Entrepreneurship Monitor (GEM) παρέχει μια ουσιαστική και διαχρονική πληροφόρηση που αποτυπώνει τις απόψεις 150.000 ερωτηθέντων από εθνικές οικονομίες 50 χωρών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 68% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η σχετική πληροφόρηση αντλήθηκε, ταξινομήθηκε και αξιολογήθηκε στη βάση των ακόλουθων 10 ερωτήσεων-αξόνων:

1. Η πανδημία μείωσε τα οικογενειακά εισοδήματα;

2. Σε ποιο βαθμό οι προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις επηρεάζουν τη στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα;

3. Η πανδημία έχει καταστήσει δυσκολότερη την εκκίνηση (ίδρυση) μιας επιχείρησης;

4. Η πανδημία έχει προκαλέσει μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας;

5. Οι νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις (θα) απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους και (θα) συμβάλουν στη καταπολέμηση της ανεργίας;

6. Έχει μεταβληθεί ο τρόπος (η διαδικασία) του επιχειρείν;

7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών που είναι πιθανότερο να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση;

8. Ποιες είναι οι διαφορές σε επίπεδο κινήτρων μεταξύ νεότερων και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην απόφαση για ίδρυση μιας νέας επιχείρησης;

9. Έχει οδηγήσει η πανδημία σε αύξηση της ανεργίας;

10. Ποιες χώρες παρέχουν το πλέον ευνοϊκό (υποστηρικτικό) πλαίσιο για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας;

Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα

  • Το θετικό επιχειρηματικό συναίσθημα σχετικά με τις ευκαιρίες παραπέμπει σε εκτίμηση για παγκόσμια ανάκαμψη.
  • Τα ποσοστά επιχειρηματικής δραστηριότητας εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα στις περισσότερες χώρες σε σύγκριση με πριν από την πανδημία.
  • Υπάρχει μια ανοδική τάση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τύπου ‘’χαμηλής ανάπτυξης’’.
  • Υπάρχει διάσταση ανάμεσα στο να αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είναι εύκολο να ξεκινήσει μια επιχείρηση και στη πρόθεση να το πραγματοποιήσει.
  • Η ψηφιοποίηση αυξάνεται μεταξύ των χωρών χαμηλού εισοδήματος και των νέων επιχειρηματιών.
  • Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα θεωρείται ανεπαρκής και μη επιτυχημένη.

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022, Global Report Opportunity Amid Disruption

Δείτε την έκθεση εδώ

Πηγή: giorgoskassapis.wordpress.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»