Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Γιατί αξίζει να επενδύσω σε ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα;

Δημοσίευση: 01/11/2022
Το μυστικό για μια επιτυχημένη επένδυση σε προγράμματα unit-linked είναι ο εύστοχος εντοπισμός του «επενδυτικού προφίλ» του ασφαλισμένου. Με άλλα λόγια, θα πρέπει ο ασφαλισμένος σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό του διαμεσολαβητή να διαμορφώσουν ένα επενδυτικό ασφαλιστήριο πρόγραμμα ανάλογα με την ανοχή του κάθε ασφαλιζόμενου στον κίνδυνο.

Ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Unit Linked

Η οικονομική αστάθεια και οι αλλεπάλληλες κρίσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδείξει την αξία της αποταμίευσης και των επενδύσεων ως δύο σταθερές πάνω στις οποίες μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μας, να επιτύχουμε κάποιον μακροπρόθεσμο οικονομικό στόχο, αλλά και να νιώσουμε μεγαλύτερη σιγουριά. Η αγορά μιας κατοικίας, οι σπουδές των παιδιών ή και η δημιουργία μιας δικιάς μας επιχείρησης αποτελούν κάποιους από τους στόχους που θέτει κάθε σύγχρονος εργαζόμενος ή επαγγελματίας, αναζητώντας την καλύτερη και την πιο συμφέρουσα λύση για τη διαχείριση των εισοδημάτων του.

Αν και η αποταμίευση θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση, με τη συμβατική της μορφή δεν είναι ιδιαιτέρως αποδοτική και δύσκολα θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι καθημερινές δυσκολίες και υποχρεώσεις ενδεχομένως να μην σου επιτρέπουν να κρατήσεις χρήματα στην άκρη, ενώ και η απόδοση των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων είναι πλέον μηδαμινή.

Σε μία εποχή όπου η αποταμίευση μοιάζει αδύνατη, η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό με τεχνογνωσία και επιπρόσθετα οφέλη, μέσω των προγραμμάτων περιοδικών και έκτακτων καταβολών τύπου Unit Linked.

Τι είναι τα προγράμματα Unit Linked 

Τα προϊόντα Unit Linked είναι μια κατηγορία ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, παρέχοντας εκτός από μια μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική και ασφαλιστική προστασία. Για παράδειγμα, ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Unit Linked καλύπτει τις ανάγκες σας για ασφάλεια ζωής, σύνταξη αλλά και νοσοκομειακή περίθαλψη. Η ασφαλιστική προστασία, η οποία εξ ορισμού αποτελεί μία μακροχρόνια επένδυση, δίνει μια διαφορετική διάσταση στα προϊόντα αυτά, συγκριτικά με τα απλά αμοιβαία κεφάλαια.

Πώς λειτουργούν;

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει για αρχή να αποφασίσει τα ποσά που επιθυμεί να επενδύσει σε ένα συμβόλαιο Unit Linked, προκειμένου να διαμορφωθούν ανάλογα τα ασφάλιστρα. Το ποσό ασφαλίστρων καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο είτε εφάπαξ, είτε με τη μορφή περιοδικών καταβολών και μοιράζεται σε δύο ποσά, στο ποσό της ασφάλισης και στο ποσό της επένδυσης.

Το ποσό της επένδυσης αναφέρεται σε ένα ποσοστό επί του ασφαλίστρου (allocation rate) ή αλλιώς ποσοστό καταβληθέντων ασφαλίστρων. Στο πλαίσιο αυτό η ασφαλιστική εταιρεία που έχει επιλέξει δημιουργεί έναν ατομικό λογαριασμό για το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο κάνοντας χρήση των ασφαλίστρων προς επένδυση. Το ποσό προς επένδυση μετατρέπεται σε μερίδια με βάση τη τιμή διάθεσης των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (funds), με τα οποία είναι συνδεδεμένο το ασφαλιστήριο και τοποθετούνται στον ατομικό λογαριασμό μεριδίων (unit account) του πελάτη.

Στη συνέχεια τα ποσά αυτά επενδύονται σε μερίδια είτε νόμιμα συστημένων αμοιβαίων κεφαλαίων, είτε εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων κατά επιλογή του πελάτη. Τα μερίδια αυτά αγοράζονται και πωλούνται με τη συνήθη διαδικασία των αμοιβαίων κεφαλαίων, μέσω της αρμόδιας εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), ενώ αποτιμώνται, έχοντας ως βάση την συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του επενδυτικού κεφαλαίου.

Σε ποιους απευθύνονται

Τα προγράμματα Unit Linked είναι κατάλληλα για σένα που θέλεις να εξασφαλίσεις ένα σεβαστό κεφάλαιο για την ικανοποίηση των μελλοντικών σου στόχων και αναγκών. Λειτουργούν ως μια εναλλακτική στην απλή αποταμίευση, δεδομένου ότι επενδύουν ένα μέρος των χρημάτων σας σε ένα επενδυτικό όχημα μετρίου ρίσκου και μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα που μετριάζουν αρκετά το ρίσκο που ενέχει μια τέτοια στρατηγική.

Τι πρέπει να προσέξω

Το μυστικό για μια επιτυχημένη επένδυση σε προγράμματα unit-linked είναι ο εύστοχος εντοπισμός του «επενδυτικού προφίλ» του ασφαλισμένου. Με άλλα λόγια, θα πρέπει ο ασφαλισμένος σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό του διαμεσολαβητή να διαμορφώσουν ένα επενδυτικό ασφαλιστήριο πρόγραμμα ανάλογα με την ανοχή του κάθε ασφαλιζόμενου στον κίνδυνο.

Σε διαφορετική περίπτωση, πιθανόν το αποτέλεσμα της επένδυσής του να είναι διαφορετικό από αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Η συμβολή ενός έμπειρου και πιστοποιημένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην όλη διαδικασία είναι κομβικής σημασίας, προκειμένου να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και να εξασφαλίσουμε ένα σίγουρο και εγγυημένο κεφάλαιο για το μέλλον.

Πηγή: imsafe.gr

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»