Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Γιάννης Βοτσαρίδης: Τριάντα συναρπαστικά χρόνια INTERLIFE

1991 – 2021: 30 χρόνια από την ίδρυση της, η INTERLIFE ΑΑΕΓΑ εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μια χρονική συγκυρία που σηματοδοτεί τρεις δεκαετίες σκληρής δουλειάς, ισχυρού ανταγωνισμού, έντονων συγκινήσεων και προκλήσεων, φιλόδοξων στόχων, αλλά και συνεχούς, αδιάκοπης ανόδου, παρά τις οικονομικές, μνημονιακές, ακόμη και …πανδημικές αντιξοότητες.

Συνοδοιπόροι μας σ’ αυτή την όμορφη και δημιουργική πορεία οι ιδρυτές, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας, που ορθά εκτίμησαν από την αρχή τη δυναμική της Εταιρείας και συνέδεσαν την πορεία τους μαζί της. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την πίστη και την εμπιστοσύνη τους.

Ας θυμηθούμε, όμως μαζί τους σημαντικούς Σταθμούς στην εξέλιξη της INTERLIFE, που ξεκινά στα πρώτα της βήματα ως ΑΑΕΓΑ το 1991 με 35 αρχικούς μετόχους και 13 άτομα προσωπικό:

  • Ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της, η Εταιρεία εγκαθίσταται σε ιδιόκτητο ακίνητο 350 τμ στην Καλαμαριά.
  • Την επόμενη 10ετία η διαρκής ανοδική της πορεία επισφραγίζεται με τη μετεγκατάστασή της σε νέα ιδιόκτητα Γραφεία 4.500 τμ στη Θέρμη.
  • Το 2004 σφραγίζεται από τη δημιουργία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERLIFE Μικτό και την Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 (επέκταση αργότερα σε ISO 9001:2008 και διατήρηση μέχρι σήμερα με ISO 9001:2015).
  • Ακολουθούν σημαντικές επενδύσεις στη Ρόδο με την αγορά νεοκλασικού κτιρίου Γραφείων (2006) και δύο ξενοδοχείων (2010, 2012).
  • Το 2012 είναι ξεχωριστή χρονιά, με την INTERLIFE να εισάγεται στη Ν.Ε.Α του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
  • Το 2013 η Εταιρεία αγοράζει 8ώροφο κτίριο (1.875 τμ) γραφείων στην οδό Καλλιρόης στην Αθήνα και επεκτείνει σημαντικά τον Κύκλο Εργασιών της στη Νότια Ελλάδα.
  • Το 2019 ιδρύεται το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE.
  • Τέλος, τον Ιανουάριο του 2021 -χρονιά Σταθμός- η Εταιρεία εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Όλα αυτά τα χρόνια η Εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί ένα φιλόδοξο Επενδυτικό Πρόγραμμα σε Ακίνητα και Άυλες Αξίες.

Παράλληλα, αναπτύσσει δυναμικά τον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ εφαρμόζει με ιδιαίτερη προσήλωση τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα του 2019 φέρνουν την INTERLIFE στις πρώτες πέντε πιο κερδοφόρες Ασφαλιστικές Εταιρείας της χώρας. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά: Ενεργητικό 228,6 εκατ. €, Επενδύσεις 207,4 εκατ. €, Ίδια Κεφάλαια 94,1 εκατ. €, Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 65,2 εκατ. €, Κέρδη προ Φόρων 25,2 εκατ. €.

Φίλες και Φίλοι,

Ήταν 30 συναρπαστικά χρόνια. Κρατήσαμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους μετόχους μας.

Πορευτήκαμε με προσεκτικά βήματα και προσήλωση στο όραμά μας.

Και εκπληρώσαμε τους στόχους μας, μένοντας πάντα συνεπείς στη βασική μας αρχή:

“Πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος”

 

Αναδημοσίευση από το περιοδικό INTERLIFE Magazine Μάρτιος 2021

Διαβάστε Ακόμα