Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. έτους 2023

Δημοσίευση: 19/06/2023
Interlife
INTERLIFE

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας μετόχων της Εταιρίας πραγματοποιήθηκε στις 16/6/23 η Τακτική Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στο Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 και η διάθεση Κερδών προηγούμενων χρήσεων μέσω διανομής μερίσματος 0,12 € ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν, τα κυριότερα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρίας συνοψίζονται ως εξής:

  • Αύξηση Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων κατά 10,33% στα 82,54 εκατ. €
  • Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 12,01% στα 79,46 εκατ. €
  • Αύξηση Αποθεμάτων κατά 10,29% στα 151,53 εκατ. €
  • Αύξηση Επενδύσεων  κατά 3,11% στα 249,62 εκατ. €
  • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 1,59% στα  278,16 εκατ.€
  • Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας : MCR 702% & SCR 180%

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και ο καθορισμός της αμοιβής αυτών, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023. Επιπλέον, αποφασίστηκε ο ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Έρχεται το Ioannina Insurance Conference!

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές εταιρείες, σχήματα διαμεσολάβησης και θεσμικοί φορείς δίνουν ραντεβού στα Ιωάννινα  την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024! Με ιδιαίτερη

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»