Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Geneva Association: Aσφαλιστική βιομηχανία και εκτίμηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής

Δημοσίευση: 11/08/2021
Geneva Association: Aσφαλιστική βιομηχανία και εκτίμηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής

Γράφει ο Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης,

Οι ασφαλιστικές ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς καθορισμού προτύπων επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από τη κλιματική αλλαγή και στην ανάλυση σεναρίων για την υποστήριξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η μελέτη Insurance Industry Perspectives on Regulatory Approaches to Climate Risk Assessment, που εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας της Geneva Association  για την εκτίμηση κινδύνου για την κλιματική αλλαγή για την ασφαλιστική βιομηχανία, προσφέρει μια επισκόπηση των τρεχουσών προσεγγίσεων και των συναφών δυνατοτήτων και προκλήσεων, με βάση μια ανασκόπηση των δραστηριοτήτων 12 διεθνών, περιφερειακών και  εθνικών  ρυθμιστικών φορέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Για τους ασφαλιστές και αντασφαλιστές, η κλιματική αλλαγή και οι απαντήσεις στα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, είναι συνυφασμένη με ευκαιρίες και προκλήσεις. Καθίσταται επιτακτική η προώθηση του διαλόγου σχετικά με τους κίνδυνους αλλαγής του κλίματος, η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτούς,  η ενθάρρυνση ανάπτυξης και προώθησης νέων τρόπων σκέψης και η εστίαση στη διαφάνεια που υποστηρίζεται στη συμμετοχή και εμπλοκή του ευρύτερου  κοινού. Επιπλέον (θα) πρέπει να αντιμετωπισθούν προκλήσεις που σχετίζονται με την αποσαφήνιση των στόχων ασκήσεων επιμέρους ρυθμιστικών αρχών, προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση ποσοτικών δεδομένων κατά περίπτωση και να γίνει κατανοητό, ότι δεν υπάρχει μέθοδος/λύση κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις.

Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο, που απαιτεί παγκόσμιες προσεγγίσεις. Η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει τη συντονισμένη, προληπτική δέσμευση ασφαλιστικής βιομηχανίας, των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων καθορισμού προτύπων διεθνώς, προκειμένου να προωθηθεί ο συντονισμός της κατανόησης των θεμάτων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Πηγή: Geneva Association (28.06.2021), Insurance Industry Perspectives on Regulatory Approaches to Climate Risk Assessment

Δείτε τη μελέτη εδώ

Αναδημοσίευση: giorgoskassapis.wordpress.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»