Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

GDPR: Νέο αυστηρότερο πλαίσιο εφαρμογής στις διασυνοριακές υποθέσεις

Δημοσίευση: 05/07/2023
ΓΚΠΔ, GDPR

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα πράξη για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) κατά την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων σε διασυνοριακές υποθέσεις (ΓΚΠΔ, GDPR). Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για τις αρχές κατά την εφαρμογή του γενικού κανονισμού σε υποθέσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Ένα από τα κύρια μέτρα που προτείνονται είναι η υποχρέωση της επικεφαλής αρχής προστασίας δεδομένων να αποστέλλει μια “σύνοψη των βασικών ζητημάτων” στις αρμόδιες αρχές, όπου θα παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της έρευνας και η γνώμη της σχετικά με την υπόθεση, ώστε από την μεριά των αρχών να λαμβάνονται πιο γρήγορα οι αποφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαφορές μεταξύ των αρχών μειώνονται και διευκολύνεται η επίτευξη συναίνεσης από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας.

Οι νέες κανονιστικές διατάξεις θα διευκρινίζουν τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων που υποβάλλουν καταγγελίες και θα διασφαλίζει την ορθή συμμετοχή τους στη διαδικασία. Επιπλέον, θα αποσαφηνίσουν τα δικαιώματα των επιχειρήσεων όσον αφορά τις συναφείς διαδικασίες κατά τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ταχύτητα επίλυσης των υποθέσεων, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση έννομη προστασία ιδιωτών και εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις αρχές προστασίας δεδομένων, οι νέοι κανονισμοί θα διευκολύνουν τη συνεργασία και θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του νόμου.

Εναρμόνιση των δικονομικών κανόνων σε διασυνοριακές υποθέσεις

Ο νέος κανονισμός προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για τη στήριξη της ομαλής λειτουργίας του μηχανισμού συνεργασίας και συνεκτικότητας που θεσπίστηκε με τον ΓΚΠΔ, εναρμονίζοντας τους κανόνες στους ακόλουθους τομείς:

  • Δικαιώματα των καταγγελλόντων: Η πρόταση εναρμονίζει τις απαιτήσεις ώστε να είναι παραδεκτή μια διασυνοριακή καταγγελία, αίροντας τα εμπόδια που υπάρχουν και που απορρέουν από το γεγονός ότι οι ΑΠΔ ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες. Θεσπίζει κοινά δικαιώματα ακρόασης των καταγγελλόντων σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες τους απορρίπτονται πλήρως ή εν μέρει. Στις περιπτώσεις που διερευνάται μια καταγγελία, η πρόταση καθορίζει κανόνες για τη δέουσα συμμετοχή των καταγγελλόντων.
  • Δικαιώματα των υπό έρευνα μερών (υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία): Η πρόταση παρέχει στα υπό έρευνα μέρη το δικαίωμα ακρόασης σε βασικά στάδια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων κατά την επίλυση διαφορών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), και αποσαφηνίζει το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου και τα δικαιώματα πρόσβασης των μερών στον φάκελο αυτό.
  • Εξορθολογισμός της συνεργασίας και της επίλυσης διαφορών: Σύμφωνα με την πρόταση, οι ΑΠΔ θα είναι σε θέση να παρέχουν τις απόψεις τους σε πρώιμο στάδιο των ερευνών και να κάνουν χρήση όλων των εργαλείων συνεργασίας που παρέχονται από τον ΓΚΠΔ, όπως οι κοινές έρευνες και η αμοιβαία συνδρομή. Οι διατάξεις αυτές θα ενισχύσουν την επιρροή των ΑΠΔ σε διασυνοριακές υποθέσεις, θα διευκολύνουν τη συναίνεση σε πρώιμο στάδιο της έρευνας και θα μειώσουν τις μεταγενέστερες διαφωνίες. Η πρόταση καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τη διευκόλυνση της ταχείας ολοκλήρωσης του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΓΚΠΔ και προβλέπει κοινές προθεσμίες για τη διασυνοριακή συνεργασία και την επίλυση διαφορών.

Η εναρμόνιση αυτών των διαδικαστικών πτυχών θα στηρίξει την έγκαιρη ολοκλήρωση των ερευνών και την ταχεία παροχή έννομης προστασίας στα φυσικά πρόσωπα.

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Σήμερα ακριβώς στις 18.00 στην εκπομπή ΑΝΑΛΥΣΕ ΤΟ: Πώς θα κριθεί και θα αποζημιωθεί η περίπτωση ζημίας ηλεκτρονικού μηχανήματος

Μη χάσετε σήμερα στην εκπομπή “Ανάλυσέ το”, τη μοναδική διαδικτυακή εκπομπή με ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (προ) ασφαλιστικών ελέγχων. Για ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»