Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Η Ευρωπαϊκή Πίστη καταγράφει σημαντική μείωση των κερδών της για το 2022

Δημοσίευση: 20/04/2023
Το πρώτο deal για το 2022 - Η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πίστης για την εξαγορά της απο την Allianz, ευρωπαϊκή πίστη, Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALLIANZ SE» (ο «Προτείνων») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Κάτοχος του 97,28% τη Ευρωπαϊκής Πίστης είναι πλέον η Allianz, σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 22/8 στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γερμανικός όμιλος έχει υποβάλει αίτημα για squeeze out της μετοχής της ΕΥΠΙΚ. Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πίστης στο ΧΑΑ αναφέρεται:

Η Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2022 καταγράφει μερίδιο αγοράς 4,9% ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει μείωση στην συνολική κερδοφορία προ φόρου, τάξεως 145,2% σε σχέση με τα κέρδη που κατέγραψε το 2021 (€ 22,5 εκ.).

Να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Πίστη εξαγοράσθηκε το 2022 από τον Γερμανικό Ασφαλιστικό Όμιλο Allianz και βρίσκεται σε πορεία συγχώνευσης με την θυγατρική του ομίλου Allianz Ελλάδος. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία συγχώνευσης των δύο εταιρειών είναι 01/06/2023 και η Ευρωπαϊκή Πίστη θα αποτελεί πλέον θυγατρική εταιρία της Allianz SE.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Πίστη:

Το 2022, η Ευρωπαϊκή Πίστη, κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική της πορεία στο σκέλος των Εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και να καταγράψει μερίδιο αγοράς 4,9%. Η Εταιρία δημιούργησε καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα με στόχο την πληρέστερη κάλυψη αναγκών, διέθεσε νέα και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία στο Δίκτυο Πωλήσεων με την ταυτόχρονη εκπαίδευση τους σε αυτά, εγκαινίασε νέα Γραφεία Πωλήσεων στην ελληνική επικράτεια και προσέλκυσε νέους εταιρικούς πελάτες. Κατά την περίοδο αναφοράς, η Εταιρία κατάφερε να πετύχει πολλούς από τους στόχους της παρά την μείωση του συνόλου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά 0,9%. Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της περιόδου έχουν ως εξής:

• Τα Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και συναφή έσοδα ανήλθαν στο ποσό των €234,7 εκ. έναντι €232,6 εκ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9%.

• Ο Δείκτης Φερεγγυότητας της Εταιρίας μειώθηκε κατά 64 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 112,17% (2021: 177%), απόρροια τόσο της αλλαγής των ορίων της προβολής από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια των Ισοβίων Νοσοκομειακών Προγραμμάτων όσο και της μεταβλητότητας των χρηματαγορών.

Τα Ίδια Κεφάλαια, κατά ΦΙΙ, μειώθηκαν κατά 33%, στα € 97,6 εκ. (2021: € 147 εκ.)

• Τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν στα € -11,5 εκ., σημειώνοντας μείωση 145,2% (2021: € 22,5 εκ.)

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

ΕΕΘ

Παρέμβαση του Ε.Ε.Θ. στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή»

Παρέμβαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»