Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Χ. Γεωργακόπουλος: Οι εξαγορές μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά – Αύξηση 4,3% στα κέρδη προ φόρων για την Ευρωπαϊκή Πίστη το 2021

Δημοσίευση: 08/04/2022

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2021, επιδεικνύοντας αύξηση οικονομικών μεγεθών και υψηλή φερεγγυότητα για ακόμη μια χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,3% αγγίζοντας τα 261 εκ. ευρώ, με την παραγωγή της να εμφανίζεται επίσης ενισχυμένη κατά 4,1% και 232,5 εκ. ευρώ. Η ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών συνέβαλε στην ισχυροποίηση των Ασφαλιστικών της Αποθεμάτων κατά 12,1%, με τη τιμή τους να διαμορφώνεται στα 350,8 εκ. ευρώ.

Ο κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης, Μέλος Δ.Σ. – Γενικός Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης, εκπροσωπώντας τη Διοίκηση σχολίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2021, τονίζοντας ότι η εταιρεία έχει στραμμένο το βλέμμα της στη Υπεύθυνη Βιώσιμη Ανάπτυξη και σε συμφέρουσες πράσινες επενδύσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη τους.

Ειδικότερα ο κ. Γεωργακόπουλος αναφέρει:

«Το 2021 ήταν ένας χρόνος ο οποίος σημάδεψε την πορεία της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Από την μία είχαμε την εμφάνιση εξαγορών και συγχωνεύσεων μεγάλων Ασφαλιστικών Εταιριών, γεγονός που αποδεικνύει την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, και από την άλλη το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον με χαμηλά επιτόκια, πληθωριστικές πιέσεις, περιβαλλοντικές καταστροφές και την ενεργειακή κρίση που επηρέασε την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.

Παρόλα αυτά, τα παραπάνω δεν στάθηκαν εμπόδιο για τον Όμιλο μας, καθώς η Ευρωπαϊκή Πίστη βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της με γνώμονα τις αξίες και τις αρχές της, οι οποίες αποτελούν ισχυρά θεμέλια στην πορεία που χαράζουμε επί 44 συναπτά έτη, τηρώντας πάντα την φιλοσοφία της να «Πληρώνει αμέσως» ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που εισπράττουμε από τους ασφαλισμένους μας.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα που επιτύχαμε, αξίζει να σημειωθεί πως: Τα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των €245,6 εκ. έναντι €236,8 εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7%, το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 6,6% στα €545,6 εκ., ενώ ο Δείκτης Φερεγγυότητας της Εταιρίας ισχυροποιήθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 177,0%, γεγονός που καταδεικνύει την αξιοπιστία της Εταιρίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τίποτα από όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υπεράνθρωπη προσπάθεια όλων των εργαζομένων και των πολύτιμων συνεργατών μας».

Ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης σε δήλωσή του τονίζει:

«Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν από οικονομικής πλευράς το 2021, η χώρα πέτυχε μια ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020. Στον ίδιο αναπτυξιακό ρυθμό κινήθηκε και η παραγωγή ασφαλίστρων στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, πετυχαίνοντας αύξηση ύψους 7,7% σε σχέση με το 2020, φτάνοντας περίπου τα € 4,3 δις.
Αναφορικά με τον Όμιλό μας, καταφέραμε, χάρη στο συνεχώς αναπτυσσόμενο Δίκτυο Πωλήσεων και στη συλλογική προσπάθεια όλων των εργαζομένων, να αυξήσουμε τα προ φόρων κέρδη κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2020, τα οποία ανήλθαν σε €26,1 εκ.. Ακόμα, η Εταιρία, παρά την υγειονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, καθώς και τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε, κατάφερε να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους Ασφαλισμένους της και παράλληλα να αυξήσει την παραγωγή της κατά 4,1%.
Το 2022, θα συνεχίσουμε να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στην υπεύθυνη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αναζητώντας συμφέρουσες πράσινες επενδύσεις, αλλά και ευκαιρίες για θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης των εγκαταστάσεών μας, τηρώντας ευλαβικά τη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Αναφορικά με τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2021 η Ευρωπαϊκή Πίστη στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

Το 2021, αποτέλεσε για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη ακόμα μία αποτελεσματική χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, παρουσιάζοντας αυξημένες μεταβολές στο σύνολο των οικονομικών του μεγεθών.

Πιο συγκεκριμένα, το 2021, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

  • Αύξηση 4,3% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 26,1 εκ. ευρώ, από 25,0 εκ. ευρώ το 2020.
  • Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 3,7%, στα 245,6 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 4,1%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 232,5 εκ. ευρώ από 223,3 εκ. ευρώ το 2020, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση με 8,2%. Οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι σημείωσαν αύξηση 5,9% και ο Κλάδος Αυτοκινήτων 0,6%.
  • Αύξηση του συνολικού Ενεργητικού κατά 6,6% στα 545,6 εκ. ευρώ, έναντι 511,9 εκ. ευρώ της χρήσης 2020.
  • Ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1,0% στα 156,3 εκ. ευρώ, έναντι 154,8 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρά την καταβολή υψηλού μερίσματος στους μετόχους μας, ποσού 8,0 εκ. ευρώ.
  • Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 177,0%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 434,5 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ στα τέλη του 2020.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 12,1% στα 350,8 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.

 

Ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, εκτιμάται ότι κατέχει μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς 5,5%, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και δικαιούχους τρίτους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεγέθη του Ομίλου, την Χρηματοοικονομική Έκθεση και την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν στο www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»