Σάββατο, Απρίλιος 10 2021

Eurolife FFH: Συνδυαστική έκπτωση κατοικίας και αυτοκινήτου

Η Eurolife FFH με εγκύκλιο ανακοινώνει στους συνεργάτες της ότι από τις 25 Μαρτίου παρέχεται νέα συνδυαστική έκπτωση 5% τόσο στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας Multi Home Eυέλικτο και Multi Home Ολοκληρωμένο, όσο και στα προγράμματα ασφάλισης οχημάτων. Η έκπτωση αυτή αφορά τόσο νέους, όσο και υπάρχοντες πελάτες.

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα έκπτωση επιβραβεύεται το σύνολο των συμβολαίων (5% σε κάθε συμβόλαιο κατοικίας και 5% σε κάθε συμβόλαιο αυτοκινήτου) με την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ασφάλισης διατηρεί παράλληλα στην εταιρία τουλάχιστον ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τον κάθε κλάδο.

Η έκπτωση εφαρμόζεται στο σύνολο των καλύψεων σε κάθε συμβόλαιο και συνδυάζεται με όλες τις εκπτώσεις που παρέχονται, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες που επιλέγουν τη Eurolife FFH για την ταυτόχρονη ασφάλιση της κατοικίας και των οχημάτων τους.

Η έκπτωση είναι διαθέσιμη για νέες εργασίες με έναρξη ασφάλισης από τις 25/03/2021. Επίσης θα εφαρμοστεί αυτόματα και σε όλες τις ανανεώσεις από την 01/06/2021, με την προϋπόθεση πως υπάρχει σε ισχύ τουλάχιστον ένα συμβόλαιο του άλλου κλάδου στον ίδιο λήπτη ασφάλισης.

Η προσθήκη της έκπτωσης μπορεί να γίνει και με έκδοση πρόσθετης πράξης, κατόπιν αιτήματος του λήπτη της ασφάλισης και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω.

Διαβάστε Ακόμα

ΤτΕ: Οι 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές στο κλάδο ζωής και ζημιών ελέγχουν το 80% της αγοράς! Το 47% οι πρώτες 5 στις γενικές ασφαλίσεις

“Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και στις επιχειρήσεις που