Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

ERGO Blog: Πώς η ασφάλιση επιχειρήσεων εξασφαλίζει την ευημερία τους;

Δημοσίευση: 29/06/2022
ERGO Blog: Πώς η ασφάλιση επιχειρήσεων εξασφαλίζει την ευημερία τους;

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα βασικό και ευαίσθητο κύτταρο της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς απασχολούν πάνω από το 75% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Η περίοδος της υγειονομικής κρίσης δεν άφησε ανεπηρέαστες τις χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και πολλούς άλλους τομείς. Πολλοί ιδιοκτήτες κλήθηκαν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή την παύση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεών τους, καθώς η ευημερία τους είχε κλονιστεί.

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς από νέους παράγοντες, όπως υγειονομικές κρίσεις, φυσικές καταστροφές που σημειώνονται με μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας πολλές περιοχές κ.λπ., είναι αρκετά σημαντικό να διασφαλίζεται η συνέχεια και η προστασία των επιχειρήσεων με τις κατάλληλες λύσεις και εργαλεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα «Η ψηφιακή ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα», που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι μικρομεσαίες εταιρείες αποτελούν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην χώρα μας και για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητά τους απαιτούνται αφενός κινήσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και καινοτομίας και αφετέρου βήματα προστασίας της περιουσίας και των εσόδων των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα από τα εργαλεία που συμβάλλουν στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της “πράσινης” οικονομίας χρειάζονται και εργαλεία τα οποία θα λειτουργήσουν σαν δίχτυ προστασίας για τον ιδιοκτήτη και τους εργαζόμενους, έτσι ώστε σε έκτακτες περιπτώσεις μη προβλέψιμων συνθηκών, να μπορούν να προστατεύσουν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το ανθρώπινο δυναμικό. Συστήματα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων που μπορεί να παρέχει η Ιδιωτική Ασφάλιση.

Πώς η Ιδιωτική Ασφάλιση προστατεύει μια επιχείρηση;

Ο ρόλος της ασφάλισης είναι πολυεπίπεδος, καθώς συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων, προστατεύοντάς τες από τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτίθενται κι ενθαρρύνοντας την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, προσφέροντας μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ασφαλίσεις που αφορούν επιχειρήσεις και έρχονται να λειτουργήσουν προστατευτικά μετά την έλευση ενός κινδύνου είναι:

  • Η ασφάλιση περιουσίας και εμπορευμάτων, η οποία καλύπτει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, το κτίριο, τα μηχανήματα και τα εμπορεύματα. Αυτό σημαίνει ότι μετά από ένα σεισμό, μία φωτιά από κεραυνό ή δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και άλλους κινδύνους το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα αποκαταστήσει τις ζημιές και η επιχείρηση θα επαναλειτουργήσει όσο πιο άμεσα γίνεται.
  • Η ασφάλιση αστική ευθύνης, η οποία καλύπτει τον κίνδυνο λαθών και παραλήψεων καθώς μπορούν να οδηγήσουν μια εταιρεία σε απώλειες μεγάλων οικονομικών ποσών και δικαστικές διαφορές που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να λυθούν.
  • Η ομαδική ασφάλιση με την οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν επιπλέον κίνητρο στους εργαζόμενους προσφέροντάς τους την ασφάλεια που έχουν ανάγκη. Τα ομαδικά συμβόλαια είναι ασφαλίσεις υγείας, ζωής και προγράμματα αποταμιευτικά. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της πιστότητας των εργαζομένων και της αύξησης της παραγωγικότητας ενώ ενδυναμώνουν τη σχέση μαζί τους.
  • Η ασφάλιση νομικής προστασίας, η οποία μέσω εξειδικευμένων νομικών συμβούλων αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν διαφορές της επιχείρησης με τρίτους, χωρίς να δαπανηθούν πολλά χρήματα και χρόνος με αβέβαια αποτελέσματα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της επιχείρησης.

 

Πηγή: ERGO Blog

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»