Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Έρευνα ΕΑΕΕ: Ποια ήταν η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών το 2022;

Δημοσίευση: 04/05/2023

Η Επιτροπή Ζωής και Συντάξεων της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Ζωής, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του ασφαλιστικού κλάδου.

Στην έρευνα του 2022 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας , σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2022. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 16 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.

Έρευνα ΕΑΕΕ: Ποια ήταν η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών το 2022;

Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη. Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το σύνολο του 2022 ενώ στα συγκριτικά γραφήματα παρατίθενται τα αντίστοιχα ευρήματα των προηγούμενων ετών.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2022 (για το 2021 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής:

Έρευνα ΕΑΕΕ: Ποια ήταν η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών το 2022;

Έρευνα ΕΑΕΕ: Ποια ήταν η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών το 2022;

Η ετήσια αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων ζωής & υγείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 2,7%, αναλυόμενη σε 0,5% αύξηση των ατομικών ασφαλίσεων και 9,9% των ομαδικών. Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 1,17 εκατ. € (ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις).

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2022 ποσό 833,2 εκατ. € αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 741,6 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 91,6 εκατ. € στις ομαδικές ασφαλίσεις). Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών του 2021 ήταν 902,8 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 826 εκατ. € στις ατομικές και 76,8 εκατ. € στις ομαδικές).

Έρευνα ΕΑΕΕ: Ποια ήταν η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών το 2022;

Η μείωση των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 3,8% στο σύνολο, οφειλόμενη σε μείωση 1,3% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και 10,3% μείωση των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.

Έρευνα ΕΑΕΕ: Ποια ήταν η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών το 2022;

Έρευνα ΕΑΕΕ: Ποια ήταν η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών το 2022;

Βρείτε ολόκληρη την έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ: eaee.gr

 

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»