Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ολοκληρώθηκε η συντονισμένη δράση των εποπτικών Αρχών για τον ρόλο των ΥΠΔ – Σε εξέλιξη οι έλεγχοι σε δημόσιους φορείς

Δημοσίευση: 19/01/2024
Ολοκληρώθηκε η συντονισμένη δράση των εποπτικών Αρχών για τον ρόλο των ΥΠΔ

Με την έγκριση από το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) της σχετικής έκθεσης, ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024 (δείτε εδώ) η συντονισμένη δράση των εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων για τον ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (YΠΔ) (Cοordinated Enforcement 2023), η οποία είχε ξεκινήσει στις 15 Μαρτίου 2023.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, 25 εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, συμμετείχαν σε αυτή τη συντονισμένη δράση σχετικά με τον ορισμό και τον ρόλο των υπευθύνων προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ).

Η έκθεση περιλαμβάνει σύντομο νομικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία της συντονισμένης δράσης, παράθεση των βασικών ευρημάτων του ερωτηματολογίου, των ζητημάτων που ανακύπτουν, σχετικών συστάσεων, δράσεων/αποφάσεων των εθνικών εποπτικών αρχών καθώς και παράρτημα με τις επιμέρους εθνικές εκθέσεις των εποπτικών αρχών των κρατών μελών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και παράρτημα με στατιστικά στοιχεία.

Η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της το 2022 στην πρώτη συντονισμένη δράση για τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο τομέα, συμμετείχε και σε αυτή τη δράση ασκώντας επιπλέον τις εξουσίες επίσημης έρευνας που διαθέτει δυνάμει του άρθρου 58 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. η’ του ν. 4624/2019, προκειμένου να ελέγξει τον ορισμό και τον ρόλο του ΥΠΔ στον δημόσιο τομέα  λαμβάνοντας υπόψη την εκ του νόμου υφιστάμενη υποχρέωση των δημόσιων φορέων να ορίζουν ΥΠΔ καθώς και την παρεπόμενη ανάγκη τήρησης όλων των σχετικών προβλεπόμενων όρων και υποχρεώσεων (άρθρα 37-39 ΓΚΠΔ και άρθρα 6-8 του ν. 4624/2019).

Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι που ξεκίνησε η Αρχή στις 3/5/2023 (δείτε εδώσε υπουργεία, μεγάλους δήμους και επιλεγμένους δημόσιους φορείς. Σημειώνεται ότι πρόκειται να εκδοθούν σύντομα οι πρώτες αποφάσεις της Αρχής και παράλληλα συνεχίζεται η διερεύνηση των θεμάτων, τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των παραπάνω φορέων στα ερωτηματολόγια της Αρχής.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»