Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

ΕΥ Ελλάδος: Το 45% των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάζουν υψηλότερη χρηματοοικονομική αξία από τις πρωτοβουλίες τους για το κλίμα απ’ ότι περίμεναν

χρηματοοικονομική αξία, πρωτοβουλίες για το κλίμα, ΕΥ Ελλάδος

Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν αποφασιστική δράση για το κλίμα, δε δημιουργούν απλώς ευρύτερη αξία για τον πλανήτη και μία ευρεία ομάδα ενδιαφερόμενων μερών – την κοινωνία, τους πελάτες, και τους εργαζόμενους, μεταξύ άλλων – αλλά προσθέτουν, παράλληλα, και χρηματοοικονομική αξία για τις ίδιες, ενισχύοντας τα έσοδα ή τα κέρδη τους.

Αυτό αποκάλυψε η έρευνα EY Sustainable Value Study Ελλάδα 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά στη χώρα μας, ακολουθώντας την πρώτη παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, Sustainable Value Study, που δημοσιεύτηκε το 2022. Διεξήχθη παράλληλα με τρεις ακόμη χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης – την Πολωνία, την Τσεχία και τη Ρουμανία.

Στόχος της έρευνας είναι η κατανόηση των δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στην Eλλάδα για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, η συνειδητοποίηση της αξίας που δημιουργούν οι δράσεις αυτές – σε σχέση και με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων – αλλά και η διερεύνηση των εμποδίων που τις αποτρέπουν από το να κάνουν περισσότερα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 15 Φεβρουαρίου 2023, και κατέγραψε τις απόψεις 75 στελεχών επιχειρήσεων με αρμοδιότητες σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιλαμβανομένων Προέδρων και CEOs από εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε μια σειρά από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας στην Eλλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να αισθάνονται λιγότερο εκτεθειμένες στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, με τους φυσικούς κινδύνους να απασχολούν μόνο μία στις δύο (53%), έναντι 83% στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό αποτελεί μια παράδοξη διαπίστωση, δεδομένου του βαθμού έκθεσης της χώρας μας σε χρόνια (π.χ. ξηρασία), αλλά και ακραία καιρικά φαινόμενα, που κάνουν την εμφάνισή τους ολοένα και πιο συχνά και αισθητά τα τελευταία έτη.

Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν αποφασιστική δράση για το κλίμα, δε δημιουργούν απλώς ευρύτερη αξία για τον πλανήτη και μία ευρεία ομάδα ενδιαφερόμενων μερών – την κοινωνία, τους πελάτες, και τους εργαζόμενους, μεταξύ άλλων – αλλά προσθέτουν, παράλληλα, και χρηματοoικονομική αξία για τις ίδιες, ενισχύοντας τα έσοδα ή τα κέρδη τους. Στην EY, αυτό ονομάζεται βιώσιμη ανάπτυξη με γνώμονα τη δημιουργία ευρύτερης αξίας (value-led sustainability).

Το 45% των επιχειρήσεων στην Eλλάδα, και 69% παγκοσμίως, αναφέρουν ότι έχουν αποκομίσει υψηλότερη χρηματοoικονομική αξία από τις πρωτοβουλίες τους για το κλίμα, σε σχέση με τις προσδοκίες τους.

Η διαπίστωση αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση την αντίληψη ότι οι θετικές επιπτώσεις των δράσεων για το κλίμα αποτυπώνονται κυρίως στους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Οι επιχειρήσεις μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα, αλλά πολύ αργά και όχι αρκετά

Το 96% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα για την Eλλάδα έχουν αναλάβει κάποια δημόσια δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι στιγμής, έχουν επιτύχει μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 18%, σε σχέση με το έτος βάσης. Για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή κάτω από το όριο των 1,5°C, απαιτείται μείωση των εκπομπών κατά 45% έως το 2030.

Ωστόσο, οι δεσμεύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων υπολείπονται αυτού του στόχου: μόνο το 44% έχουν αναλάβει συγκεκριμένη δημόσια δέσμευση μέχρι το 2030, ενώ μόλις μία στις τρεις επιχειρήσεις (34%) σχεδιάζει να μειώσει τις εκπομπές κατά 45% ή περισσότερο, σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον.

Σύμφωνα με την πρόοδο σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή, οι εταιρείες κατηγοριοποιούνται σε 3 ομάδες:

Η έρευνα κατέγραψε τις επιδόσεις των επιχειρήσεων του δείγματος ως προς τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή και, με βάση τις επιδόσεις αυτές, κατέταξε τις επιχειρήσεις σε τρεις ομάδες.
Οι πρωτοπόροι έχουν ολοκληρώσει τις περισσότερες δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, οι εξερευνητές βρίσκονται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο ολοκλήρωσης των δράσεων και αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα πληθυσμιακά, ενώ οι παρατηρητές θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα στο μέλλον.

Για τη δημιουργία της κατάταξης, η έρευνα έλαβε υπόψη 32 διαφορετικές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε πέντε τομείς: (α) μέτρηση και υποβολή εκθέσεων, (β) διακυβέρνηση και επίβλεψη, (γ) επιχειρησιακές λειτουργίες, (δ) πελάτες και παραγόμενα προϊόντα, και (ε) προμηθευτές και τρίτα μέρη.

Με βάση τα κριτήρια αυτά, 9% των επιχειρήσεων που εξετάζει η ελληνική έρευνα χαρακτηρίστηκαν ως «πρωτοπόροι», 52% ως «εξερευνητές» και 39% ως «παρατηρητές», έναντι αντίστοιχων ποσοστών 32%, 45% και 23% του παγκόσμιου δείγματος. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο στη χώρα μας και αναδεικνύει τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των επιδόσεων.

image3_value_sustainability

Στην έκθεσή της η ΕΥ παρουσιάζει ταυτόχρονα, ορισμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, που καλούνται να αναλάβουν οι επιχειρήσεις, για να δημιουργήσουν ευρύτερη αξία από τα σχέδια δράσης τους για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας υψηλότερων φιλοδοξιών, της συνεργασίας τόσο μέσα στον κλάδο, όσο και μεταξύ κλάδων, της παρέμβασης στην εφοδιαστική αλυσίδα και της ανάπτυξης μίας κουλτούρας συνεργασίας εσωτερικά.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα: www.ey.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα