Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Εννέα ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη χρειάστηκαν πρόσθετα κεφάλαια! Καμία σε Ελλάδα και Κύπρο!

eiopa

Στο πλαίσιο της φερεγγυότητας II, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε την περασμένη βδομάδα την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τη χρήση προσθέτων κεφαλαίων από ασφαλιστικές εταιρείες κατά τη διάρκεια του 2020.

Στόχος του μέτρου της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης είναι να διασφαλιστεί ότι οι κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις αντικατοπτρίζουν το προφίλ κινδύνου της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστικού ομίλου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι εθνικές αρμόδιες αρχές να το χρησιμοποιούν όταν χρειάζεται το συγκεκριμένο μέτρο, με στόχο να εξασφαλίζεται ο υψηλός βαθμός εποπτικής σύγκλισης στην εφαρμογή του. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τον καθορισμό των προσθέτων κεφαλαίων.

Η ανάλυση που περιλαμβάνεται στην έκθεση βασίζεται σε στοιχεία για το έτους 2020 που συλλέγονται βάση την οδηγία 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα ΙΙ), όπως αναφέρονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους ασφαλιστικούς ομίλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα στοιχεία του 2020 δείχνουν βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα τον περασμένο χρόνο επτά εθνικές αρχές ζήτησαν από εννέα ασφαλιστικές εταιρείες να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους σε σχέση με 10 εταιρείες το 2019. Έξι από αυτές αφορούσαν εταιρείες του Γενικού Κλάδου και τρείς εταιρείες του Κλάδου Ζωής.

Θετικό είναι ότι από καμία εταιρεία στην χώρα μας δεν ζητήθηκε ενίσχυση κεφαλαίων το 2020 βελτιώνοντας έτσι την εικόνα του 2019 που μία ασφαλιστική εταιρεία αναγκάστηκε να ενισχύσει τα κεφάλαια της.

Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ

Πηγή: www.cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Coface, έρευνα, Γερμανία

Έρευνα Coface: Ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Γερμανία που αναφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές αυξήθηκε στο 76% το 2023 παρά την έλλειψη αποτρεπτικών παραγόντων

Για άλλη μια φορά, περισσότερες εταιρείες πρόσφεραν όρους πληρωμών το 2023 (79% όλων των συμμετεχόντων), που είναι συγκρίσιμο με το