Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

Ενισχυμένη κατά 8,8% η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα το διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021

Αυξητική τάση παρουσιάζει η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στη χώρα μας, η οποία ενισχύθηκε κατά 8,8% την περίοδο Ιανουάριου – Οκτώβριου 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, φτάνοντας τα 3.514.704.714,48 ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Στην έρευνα συμμετείχαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,8% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 18 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο ζωής, καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 13,1% σε σύγκριση με πέρσι με την συνολική παραγωγή να ανέρχεται σε 1.665.434.814,38 ευρώ.  Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Ζημιών άγγιξε τα 1.849.269.900,10 ευρώ, αυξημένη κατά 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.  Αναφορικά με τον κλάδο ζημιών, η παραγωγή ασφαλίστρων αστικής ευθύνης οχημάτων ανήλθε σε 588.875.803,03 ευρώ, υποχωρώντας κατά 2,1% έναντι του αντίστοιχου δεκαμήνου του 2020, ενώ η παραγωγή των λοιπών κλάδων κατά ζημιών σημείωσε άνοδο 9% φτάνοντας τα 1.260.394.097,07 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, η ανωτέρω καταγραφή της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής ακολουθεί τη μεθοδολογία αποτίμησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τους κλάδους ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και VII. Διαχείριση Συλλογικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό: α) η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών καταβολών εντός του έτους και β) το 1/10 της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβολαίων (δεκαετής προσέγγιση μέσης διάρκειας συμβολαίων εφ’άπαξ καταβολής).

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Τα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνουν την εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021, για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

 

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 2020-2021

 

Οι παρακάτω πίνακες αναλύουν τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2021 επισημαίνοντας τη μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2020.

 

Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Οκτωβρίου του 2021 καθώς και η μεταβολή τους έναντι των αντίστοιχων του Οκτωβρίου του 2020.

 

 

 

Διαβάστε Ακόμα