Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Αυξήθηκαν οι συνολικές καταθέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά 21 εκατ. € – Στα 19.568 εκατ. € το ενεργητικό για το γ’ τρίμηνο του 2023

Δημοσίευση: 01/12/2023
ενεργητικό ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 93 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 19.568 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023.

  • Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στα 19.568 εκατ. ευρώ, έναντι 19.475 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.
  • Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 208 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14.375 εκατ. ευρώ, έναντι 14.167 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.031 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023.

καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 31 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 776 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 255 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,3% το γ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 5,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε στα 10.201 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 10.503 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και στη μείωση των αποτιμήσεων των κυβερνητικών ομολόγων των χωρών της ζώνης του ευρώ, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αγορές τίτλων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 52,1% το γ΄ τρίμηνο, έναντι 53,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 4.965 εκατ. ευρώ, έναντι 4.649 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 25,4%, έναντι 23,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε αγορές μεριδίων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 916 εκατ. ευρώ, έναντι 925 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων των ελληνικών μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,7%.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 3.494 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 3.569 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 208 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14.375 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά 215 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 10.927 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 423 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.448 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων το 76% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

Αυξήθηκαν οι συνολικές καταθέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά 21 εκατ. € - Στα 19.568 εκατ. € το ενεργητικό για το γ' τρίμηνο του 2023

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ)

Αυξήθηκαν οι συνολικές καταθέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά 21 εκατ. € - Στα 19.568 εκατ. € το ενεργητικό για το γ' τρίμηνο του 2023

Διάγραμμα 1

Αυξήθηκαν οι συνολικές καταθέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά 21 εκατ. € - Στα 19.568 εκατ. € το ενεργητικό για το γ' τρίμηνο του 2023

Διάγραμμα 2

Αυξήθηκαν οι συνολικές καταθέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά 21 εκατ. € - Στα 19.568 εκατ. € το ενεργητικό για το γ' τρίμηνο του 2023

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Πως βλέπει ηλεκτρονικά ο πολίτης όλες τις οφειλές του σε τράπεζες, δημόσιο, ΕΦΚΑ και πως λαμβάνει την σχετική βεβαίωση οφειλών

Στην Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»