Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ελληνική Ασφαλιστική αγορά: Πώς κινήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων εν μέσω covid;

Δημοσίευση: 02/03/2021

Περιορισμένη χαρακτηρίζεται η παραγωγή ασφάλιστρων για το 2020 στην Ελλάδα, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να επηρεάζονται αισθητά από την πανδημία και τις οικονομικές τις προεκτάσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2020, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (βασισμένη στα στοιχεία Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020) παρουσιάζεται αισθητά μειωμένη σε σχέση με το 2019 καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 3,7%. Το 2020 οι ασφάλειες ζωής σημείωσαν μείωση 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι ασφαλίσεις κατά ζημιών παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,4%. Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η ασφάλιση αυτοκινήτων (αστική ευθύνη οχημάτων και συμπληρωματικές καλύψεις) κατέγραψε μείωση κατά 4,1%, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι πλην των αυτοκινήτων αυξάνουν συνολικά την παραγωγή τους σε ποσοστό 4,3%.

Η περιορισμένη κίνηση της ασφαλιστικής αγοράς αποτυπώνεται και στο κομμάτι των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Η κράτηση – ή αλλιώς συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων –  στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν ανέρχονται στα 1,337 εκατ. €, με την αύξηση των μαθηματικών αποθεμάτων και των λοιπών προβλέψεων να φτάνει τα 806 εκατ. €. Συνεπώς, το άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων της ανάλογης μεταβολής των προβλέψεων υπολογίζεται σε 2.143 εκατ. €. Όσον αφορά  τις ασφαλίσεις κατά ζημιών η αντίστοιχη κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ανέρχεται σε 677 εκατ. €, ποσό το οποίο προκύπτει από την κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν, οι οποίες φτάνουν το ποσό των 651 εκατ. €, και την μεταβολή προβλέψεων που κυμάνθηκε στα 26 εκατ. €.

Συνολικά λοιπόν, σε ότι αφορά την ιδία κράτηση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός του έτους και η μεταβολή των προβλέψεων έφθασε αθροιστικά τα 2.820 εκατ. € για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (συνήθως του εξωτερικού), για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν επί ασφαλισμένων κινδύνων στην χώρα μας.

Αναφορικά με το σύνολο του Ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΕΕ ανέρχεται στα 19,3 δισ. €, ενώ οι επενδύσεις κυμαίνονται στα 15,9 δισ. €. Τέλος, τα Ίδια Κεφάλαια υπολογίζονται στα 4,2 δισ. € και οι Ασφαλιστικές Προβλέψεις συνολικά ανέρχονται στα 13,1 δισ. €.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»