Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023

Ελληνική Ασφαλιστική αγορά: Πώς κινήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων εν μέσω covid;

Περιορισμένη χαρακτηρίζεται η παραγωγή ασφάλιστρων για το 2020 στην Ελλάδα, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να επηρεάζονται αισθητά από την πανδημία και τις οικονομικές τις προεκτάσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2020, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (βασισμένη στα στοιχεία Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020) παρουσιάζεται αισθητά μειωμένη σε σχέση με το 2019 καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 3,7%. Το 2020 οι ασφάλειες ζωής σημείωσαν μείωση 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι ασφαλίσεις κατά ζημιών παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,4%. Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η ασφάλιση αυτοκινήτων (αστική ευθύνη οχημάτων και συμπληρωματικές καλύψεις) κατέγραψε μείωση κατά 4,1%, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι πλην των αυτοκινήτων αυξάνουν συνολικά την παραγωγή τους σε ποσοστό 4,3%.

Η περιορισμένη κίνηση της ασφαλιστικής αγοράς αποτυπώνεται και στο κομμάτι των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Η κράτηση – ή αλλιώς συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων –  στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν ανέρχονται στα 1,337 εκατ. €, με την αύξηση των μαθηματικών αποθεμάτων και των λοιπών προβλέψεων να φτάνει τα 806 εκατ. €. Συνεπώς, το άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων της ανάλογης μεταβολής των προβλέψεων υπολογίζεται σε 2.143 εκατ. €. Όσον αφορά  τις ασφαλίσεις κατά ζημιών η αντίστοιχη κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ανέρχεται σε 677 εκατ. €, ποσό το οποίο προκύπτει από την κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν, οι οποίες φτάνουν το ποσό των 651 εκατ. €, και την μεταβολή προβλέψεων που κυμάνθηκε στα 26 εκατ. €.

Συνολικά λοιπόν, σε ότι αφορά την ιδία κράτηση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός του έτους και η μεταβολή των προβλέψεων έφθασε αθροιστικά τα 2.820 εκατ. € για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (συνήθως του εξωτερικού), για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν επί ασφαλισμένων κινδύνων στην χώρα μας.

Αναφορικά με το σύνολο του Ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΕΕ ανέρχεται στα 19,3 δισ. €, ενώ οι επενδύσεις κυμαίνονται στα 15,9 δισ. €. Τέλος, τα Ίδια Κεφάλαια υπολογίζονται στα 4,2 δισ. € και οι Ασφαλιστικές Προβλέψεις συνολικά ανέρχονται στα 13,1 δισ. €.

Διαβάστε Ακόμα

Πανταζής

Αλέξης Πανταζής: Με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα και εργαλεία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά!

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις νέες προοπτικές που φέρει η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην ασφαλιστική βιομηχανία, αλλά και τις

Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας

Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας: Μία πρωτοβουλία του skywalker.gr για όσους θέλουν να διερευνήσουν τις δυνατότητες της επιχειρηματικής δράσης

Η πρωτοβουλία του skywalker.gr «Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας» για την παροχή αρχικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα επανέρχεται έπειτα από καιρό με το 35ο

έρευνα ΕΕΚΕ

Η ακρίβεια εξαντλεί τον Έλληνα | Έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών της ΓΣΕΕ: Η συμπεριφορά του καταναλωτή την περίοδο της ακρίβειας στην Ελλάδα 2021-2022

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό την καταγραφή των αντιδράσεων των καταναλωτών στην τρέχουσα αύξηση