Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τελευταίες ημέρες για την εγγραφή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων κλάδου πυρός από το ΕΙΑΣ με εισηγητές τον Αλέξη Κώτσαλο και τη Δώρα Αποστολοπούλου

Δημοσίευση: 18/02/2022

Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων κλάδου πυρός

-Τομείς Ενδιαφέροντος, Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι Κατοικιών, Επιχειρήσεων και Διακοπής Εργασιών, Αξιολόγηση Κινδύνων, Αποζημιωτική Πολιτική, Ασφαλιστικά Προγράμματα, Πρωτόκολλα Διαδικασιών

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Δευτέρα, 21, Τετάρτη, 23 και Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, 16:00 – 19:20

Οι Ασφαλίσεις Κλάδου Πυρός γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Στη σημαντική άνοδό τους συμβάλλουν η εύλογη αναγνώριση των κινδύνων που απειλούν τα πλέον καίρια περιουσιακά μας στοιχεία, επιχειρήσεις και κατοικίες, η ένταση και η συχνότητα εμφάνισης ισχυρών καιρικών και φυσικών φαινομένων που καθιστούν την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων κινδύνων συνεχώς μεγαλύτερη, απρόβλεπτοι παράγοντες που εντείνουν περαιτέρω τους κινδύνους φθοράς των εν λόγω περιουσιακών μας στοιχείων, καθώς και ο υψηλός δείκτης ιδιοκτησίας ακινήτων κατοικίας και επιχειρήσεων, που διευκολύνει τη συνειδητοποίηση των κινδύνων αυτών και την ανάγκη ασφάλισής τους.

Ευνόητα, οι προαναφερόμενες τάσεις οδηγούν τις Ασφαλίσεις Κλάδου Πυρός σε λίαν υψηλό σημείο ενδιαφέροντος της στρατηγικής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων πωλήσεων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.  

Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Σημειώνεται το πολυδιάστατο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ο αναλυόμενος Κλάδος Ασφαλίσεων Πυρός καταλαμβάνει καίρια θέση μεταξύ του συνόλου των κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας, ενώ η ακολουθούμενη εκπαιδευτική προσέγγιση των θεματικών αντικειμένων του επεκτείνεται στην ενδελεχή μελέτη περιπτώσεων νέων κινδύνων και απειλών που εντάσσονται στο πλαίσιο του.

Προεγγραφείτε τώρα!

Εάν προεγγραφείτε έως και την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022 θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της ALUMNI SOCIETY.

Για αιτήσεις συμμετοχής παρακαλώ κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο Αίτηση συμμετοχής

 

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι Ασφαλίσεις Κλάδου Πυρός, Επιχειρήσεων και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, καθώς και Κατοικιών, είναι από τις παλαιότερες, παραδοσιακές και πλέον σημαντικές κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής αγοράς, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και του διαρκώς μεταβαλλόμενου ασφαλιστικού τοπίου, οι απαιτήσεις ενδελεχούς ενημέρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης αυξάνονται συνεχώς. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις αλλά και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές απαιτείται να διαθέτουν σε βάθος γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται επαρκώς την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων, αλλά και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απειλούν τις Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, κυρίως αυτές του μεγάλου μεγέθους.

Οι κίνδυνοι, όμως, δεν αφορούν μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και το άλλο ισχυρό περιουσιακό στοιχείο, τις κατοικίες. Πραγματικά, έχουμε δει, ακόμη και προ ολίγων μηνών, μικρές έως μεγαλύτερες επιχειρήσεις και κατοικίες να πλήττονται από φυσικά φαινόμενα, με δραματικό αποτέλεσμα, άνθρωποι να χάνουν τα πιο σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία από την μια στιγμή στην άλλη, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή τους, στο μέλλον τους και στο μέλλον των οικογενειών τους.

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο, Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, Επιχειρήσεων και Κατοικιών, διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει και συζητά με πληρότητα, καίρια θέματα Ασφάλισης Επιχειρήσεων και Κατοικιών, καθώς και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, Αξιολόγησης αυτών των Κινδύνων και Διαχείρισης των πλέον σύνθετων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣ

α) Παρουσίαση της Αγοράς και των προοπτικών της

β) Τομείς ενδιαφέροντος και Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι

γ) Η εξέλιξη των ζημιών εκ της επέλευσης των Κινδύνων

δ) Το κοινωνικό κόστος και ο ρόλος της Ασφάλισης

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

α) Καλύψεις και τρόποι ασφάλισης κατοικιών:

 • Παλαιότητα, χρονικοί περιορισμοί στις καλύψεις
 • Καλύψεις άλλων κλάδων στα ασφαλιστήρια περιουσίας
 • Τρόποι υπολογισμού κεφαλαίου, απαλλαγές

β)  Αντικείμενα ασφάλισης και ειδικά θέματα:

 • Ασφάλιση εξοχικών κατοικιών, είδη ιδιαίτερης αξίας, επαγγελματικός εξοπλισμός ως περιεχόμενο
 • Ειδικές κατασκευές, κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι
 • Υπερβάσεις, αυθαίρετα, οικιακά φωτοβολταϊκά, αποθήκες

γ)    Συχνότερες ζημιές

δ)    Νέες τάσεις

     (AirBNB, Lemonade, Online ασφάλιση, Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο)

ε) Το εύρος της αγοράς των Ασφαλίσεων Κατοικιών και οι μεγάλες δυνατότητες ασφαλιστικών πωλήσεων

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

α) Βασικές έννοιες του κινδύνου

 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πυρός
 • Φυσικός και ηθικός Κίνδυνος
 • Η σημασία της πρόληψης κινδύνου

β) Η ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

 • Το ασφαλιστικό αντικείμενο και η έκταση της κάλυψης
 • Βασικές Αρχές και έννοιες ασφάλισης Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων (Αντεπιλογή, Υποκατάσταση, Υπασφάλιση, Εγγυτέρα αιτία)
 • Κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πυρός και Δομή τους (Κατονομαζόμενων Κινδύνων, Κατά Παντός Κινδύνου, Δηλωτική ασφάλιση Εμπορευμάτων, Admitted και Non admitted policies)
 • Η Συνασφάλιση μεγάλων κινδύνων και διαχείρισης συνασφαλιστηρίων συμβολαίων

γ) H διαδικασία ανάληψης Κινδύνου Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

 • Τρόπος παρουσίασης ενός κινδύνου προς ασφάλιση από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
 • Ο ρόλος και η σημασία του προασφαλιστικού ελέγχου μέσω ανεξάρτητων επιθεωρητών
 • Η Κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η Τιμολόγηση των κινδύνων

δ)  Πυρασφάλεια & Μέθοδοι προστασίας κατά της κλοπής

 • Ενεργητική πυρασφάλεια
 • Παθητική πυρασφάλεια
 • Νομικό και κανονιστικό Πλαίσιο

ε) Αξιολόγηση επικινδυνότητας πυρός Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων

 • Οι αποθηκεύσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι από χρήση και διαχείριση εύφλεκτων υλικών
 • Κίνδυνοι από έκρηξη σκόνης
 • Βασικοί κίνδυνοι ανά βιομηχανικό κλάδο

στ)  Περιεχόμενα ασφαλιστηρίου

 • Ειδικές καλύψεις, Ρήτρες,  Εξαιρέσεις, Εγγυήσεις, Όροι, Προϋποθέσεις
 • Ρήτρες προστασίας από την υπασφάλιση
 • Εκτεταμένη ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (CBI)

ζ) Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

 • Διαμεσολάβηση στην ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων και διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Η αντασφάλιση μεγάλων κινδύνων

 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενό τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις Ασφαλίσεις Πυρός, ενώ  επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους επί των θεματικών αντικειμένων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

β. Ομοίως, Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις Ασφαλίσεις Πυρός, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.

γ. Ειδικότερα, Πραγματογνώμονες Πυρός και Περιουσίας, Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Αποζημιώσεων και Underwriting Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων (non motor), που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη διαθέσιμη τεχνογνωσία τους.

δ. Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα, όπως αυτά που εμπεριέχονται στα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά Ασφαλίσεων Πυρός, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

στ. Μεσίτες Ακινήτων, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων και Στελέχη Επιχειρήσεων, που φέρουν την ευθύνη διαχείρισης των ασφαλιστικών λογαριασμών των Εταιρειών τους.

ζ. Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, καθώς και στεγαστικά δάνεια και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων.

η. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των Κινδύνων Πυρός και Περιουσίας.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει ως κύριο σκοπό του, την ενδελεχή ενημέρωση και την περαιτέρω εξειδίκευση των συμμετεχόντων, επί των σύγχρονων θεμάτων των Ασφαλίσεων Πυρός, Εμπορικών, Βιομηχανικών και Οικιακών Κινδύνων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις αυτές. Αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, σχετικά με την Ασφάλιση σοβαρών Περιουσιακών Κινδύνων.  Μάλιστα, οι εξελίξεις που έχει επιφέρει η οδηγία SOLVENCY ΙΙ, αλλά και οι νέες οδηγίες που αφορούν την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, καθιστούν χρήσιμη την ενημέρωση και εξειδίκευση των Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η Ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών σε μικρούς έως μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και σε Οικιακούς Κινδύνους, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου. Άλλωστε η σοβαρότητα επέλευσης αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεων τους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση των Ασφαλιστικών Στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στις λεπτομέρειες της εν λόγω ασφαλιστικής δραστηριότητας. Μεταξύ των σημαντικών στόχων του σεμιναρίου είναι  η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης εμπορικών, βιομηχανικών και οικιακών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τέλος, το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης των εν λόγω κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων του τομέως αυτού.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail. Πλέον των σημειώσεων αυτών, στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί το βιβλίο του κου Αλέξη Κώτσαλου, εκ των εισηγητών του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, με  τίτλο “Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός & Διακοπής Εργασιών”.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

Η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Special Risk Solutions (SRS) S.A., Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

O κος Αλέξης Κώτσαλος, εμπειρότατο Ασφαλιστικό Στέλεχος με πολυετή εξειδίκευση στους Τομείς Underwriting Επιχειρηματικών Κινδύνων και συγγραφέας του βιβλίου υπό τον τίτλο «Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός και Διακοπής Εργασιών». Ο κος Κώτσαλος σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων Staffordshire της Αγγλίας και Beijing Foreign Studies University της Κίνας. Είναι κάτοχος Diploma του Chartered Insurance Institute του Λονδίνου (CII) και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες των Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων και των Διαπραγματεύσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €120 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €180
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€150 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €75

Οι συνάδελφοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, μπορούν να τα αποπληρώσουν σε δύο (2) μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφείτε τώρα!

Εάν προεγγραφείτε έως και την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022 θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της ALUMNI SOCIETY.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022.

Για αιτήσεις συμμετοχής παρακαλώ κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο Αίτηση συμμετοχής

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,06%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Για αιτήσεις συμμετοχής παρακαλώ κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο Αίτηση συμμετοχής

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»