Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

EIOPA: Σταματά να δημοσιεύει δεδομένα για το ρούβλι της Ρωσίας

Δημοσίευση: 09/07/2024
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες δομές επιτοκίων χωρίς κίνδυνο (RFR) με αναφορά στο τέλος Ιουνίου 2024.

Οι πληροφορίες για τα RFR έχουν υπολογιστεί με βάση την Τεχνική Τεκμηρίωση.

Οι δομές επιτοκίων χωρίς κίνδυνο για το ρούβλι Ρωσίας βασίζονται σε δεδομένα της 14ης Ιουνίου 2024, λόγω της παύσης ενημέρωσης των σχετικών χρονοσειρών από τον πάροχο δεδομένων της αγοράς μετά από αυτή την ημερομηνία. Καθώς είναι απίθανο να αλλάξει η διαθεσιμότητα των δεδομένων και το ρούβλι Ρωσίας έχει χαρακτηριστεί ως νόμισμα που δεν πληροί τα κριτήρια ενός σχετικού νομίσματος σύμφωνα με την τεχνική τεκμηρίωση (ενότητα 5.2), η EIOPA θα σταματήσει να δημοσιεύει αυτές τις δομές επιτοκίων από την αναφορά της 30ης Σεπτεμβρίου 2024. Όλα τα αρχεία δημοσίευσης θα προσαρμοστούν αναλόγως.

Με λίγα λόγια, η EIOPA παρέχει μηνιαία ενημέρωση για τα επιτόκια χωρίς κίνδυνο που χρησιμοποιούνται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές προβλέψεις, αλλά θα σταματήσει να δημοσιεύει τα δεδομένα για το ρούβλι Ρωσίας από τον Σεπτέμβριο του 2024 λόγω έλλειψης ενημέρωσης δεδομένων.

Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ειδική ενότητα RFR στην ιστοσελίδα της EIOPA.

Γενικότερα, όλες οι τεχνικές πληροφορίες που σχετίζονται με τις δομές επιτοκίων χωρίς κίνδυνο (RFR) χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων για τις υποχρεώσεις (αντ)ασφάλισης.

Σύμφωνα με την Οδηγία Solvency II, η EIOPA δημοσιεύει τεχνικές πληροφορίες που σχετίζονται με τις δομές RFR σε μηνιαία βάση μέσω ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα της, η οποία περιέχει επίσης το ημερολόγιο δημοσιεύσεων για το 2024, την Τεχνική Τεκμηρίωση των RFR, τον κωδικό των RFR και Συχνές Ερωτήσεις.

Με αυτήν την δημοσίευση, η EIOPA διασφαλίζει τον συνεπή υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»