Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

EIOPA: Παροχή συμβουλών για τους βασικούς δείκτες απόδοσης των ασφαλιστών σχετικά με τη βιωσιμότητα των μη χρηματοοικονομικών αναφορών

Δημοσίευση: 01/03/2021
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) υπέβαλε τις συμβουλές της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υποχρεωτική γνωστοποίηση της βιωσιμότητας των βασικών δεικτών απόδοσης των ασφαλιστών και των αντασφαλιστών στο πλαίσιο της οδηγίας για τις μη χρηματοοικονομικές εκθέσεις.

Οι σχετικές, συγκρίσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση-ευθυγράμμιση των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι αποφασιστικές για την προώθηση της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και την κατανομή κεφαλαίων σε οικονομικές δραστηριότητες που προωθούν περιβαλλοντικούς στόχους. Η συμβουλή της EIOPA είναι ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση υψηλής ποιότητας μη χρηματοοικονομικών αναφορών από ευρωπαϊκές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η EIOPA προτείνει την απαίτηση δύο πιο σχετικών βασικών δεικτών απόδοσης σχετικά με τη βιωσιμότητα που απεικονίζουν το βαθμό στον οποίο:

  • ο ασφαλιστής ή ο αντασφαλιστής πραγματοποιεί δραστηριότητες ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμηση – όσον αφορά τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα εκτός ζωής
  • ο ασφαλιστής ή ο αντασφαλιστής χορηγεί ή χρηματοδοτεί οικονομικές δραστηριότητες ευθυγραμμισμένες με τη ταξινόμηση – σε σχέση με τις συνολικές επενδύσεις

Η EIOPA θεωρεί ότι αυτοί οι βασικοί δείκτες απόδοσης σχετικά με τη βιωσιμότητα παρέχουν σχετικές πληροφορίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, που απεικονίζουν δίκαια τα επιχειρηματικά μοντέλα των ασφαλιστών και αντασφαλιστών, τις αναδοχές και τις επενδύσεις και επιτρέπει συγκρίσεις με άλλους χρηματοοικονομικούς τομείς και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»