Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Η EIOPA προειδοποιεί τις ασφαλιστικές για τον πληθωρισμό – Τι πρέπει να προσέξουν;

eiopa

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε πρόσφατα δήλωση ως εποπτική αρχή σχετικά με τον πληθωρισμό. Η δήλωση αυτή εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τον πληθωρισμό στην (αντ)ασφάλιση από μία προληπτική σκοπιά.

Σύμφωνα με τη δήλωση, υποστηρίζεται η συνέπεια στους υπολογισμούς της Φερεγγυότητας II, αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κύριες επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η δήλωση αυτή, επικεντρώνεται στην επίδραση του πληθωρισμού στα τεχνικά αποθεματικά, στις επενδύσεις, στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και σε άλλα στοιχεία.

Ως αποτέλεσμα του χαμηλού πληθωρισμού των τελευταίων 20 ετών, είναι συχνό φαινόμενο οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται να μην λαμβάνουν ρητά υπόψη τον πληθωρισμό. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση των τεχνικών αποθεματικών στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά την αποτίμηση βέλτιστης εκτίμησης (best estimate valuation). Ως εκ τούτου αναμένεται από τις επιχειρήσεις να επανεκτιμήσουν κατά πόσον οι προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό στα τεχνικά αποθεματικά εξακολουθούν να είναι ρεαλιστικές, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός μπορεί να έχει επίσης αντίκτυπο στην αξία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι οργανισμοί, ιδίως εκείνοι που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης για τις επενδύσεις τους και εκτίθενται στον πληθωρισμό και θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον οι μέθοδοι αποτίμησης και/ή οι παράμετροί τους θα πρέπει να προσαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο πληθωρισμού.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός μπορεί να έχει αντίκτυπο στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι αναγκαία η αξιολόγηση της κατάστασης και η πραγματοποίηση ορισμένων προσαρμογών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εξετάζουν τις άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις του πληθωρισμού σε άλλα στοιχεία, όπως τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου. Όλες οι σχετικές αξιολογήσεις που διενεργούνται από τις επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται δεόντως στη δική τους αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA).

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές αναμένεται να παρακολουθούν την αξιολόγηση από τις επιχειρήσεις των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται ως συνέχεια στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας εποπτικής εξέτασης, καταλήγει η ανακοίνωση της EIOPA.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Διαβάστε Ακόμα

Institute of Life – ΙΑΣΩ: Παγκόσμια αναγνώριση για την ερευνητική ομάδα της Institute of Life – ΙΑΣΩ, της Embryotools, της Juno Genetics, του αμερικανικού πανεπιστημίου του Όρεγκον και του βρετανικού πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Fertility Sterility της Αμερικανικής εταιρείας αναπαραγωγικής ιατρικής (ASRM) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Κλινικής έρευνας «Μεταφορά Μητρικής