Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το deal Fairfax – Grivalia

Την έγκρισή της για την απόκτηση από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Grivalia Hospitality SA, έδωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωσή της:
“Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 27/6/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 783/2022 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 15.04.2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην αλλαγή της ποιότητας του ελέγχου επί της Grivalia Hospitality και συγκεκριμένα, ο επί του παρόντος από κοινού έλεγχος θα μεταβληθεί σε αποκλειστικό έλεγχο από τη γνωστοποιούσα.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την ευρύτερη αγορά παροχής ξενοδοχειακών και ασφαλιστικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.”

Διαβάστε Ακόμα