Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Εγγυητικές μέσω Ασφαλιστικών Εταιρειών – Πώς αλλάζει το σκηνικό;

Δημοσίευση: 29/06/2022

Το Solvency II δημιουργεί μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας στις επιχειρήσεις για να εξυπηρετήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αυξάνοντας την πιστοδοτική τους ικανότητα χωρίς να δεσμεύουν τον τραπεζικό δανεισμό.

Η λήψη εγγυητικών επιστολών αποτελεί μια συνήθη πρακτική από πολλές επιχειρήσεις τόσο στο πλαίσιο σύναψης εμπορικών συμβάσεων ή εκτέλεσης έργων όσο και κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Η εγγυητική επιστολή λειτουργεί ως εχέγγυο διασφάλισης των συμβατικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.

Στην Ελλάδα και Κύπρο η έκδοση εγγυητικών επιστολών γινόταν ως επί το πλείστον από Τραπεζικούς Οργανισμούς. Αλλαγές που έγιναν στη νομοθεσία, καθιστούν αποδεκτές πέραν των τραπεζικών και τις εγγυητικές επιστολές που χορηγούνται από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις.

Στις διεθνείς αγορές, η χορήγηση εγγυητικών επιστολών από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις φθάνει σε ποσοστό της τάξεως του 25% του συνόλου των εκδιδομένων εγγυητικών, με εγγυημένα κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εμπορικές, Κατασκευαστικές αλλά και Βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την ευελιξία των επιλογών, το ανταγωνιστικό κόστος και τους όρους που παρέχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο εγγυήσεων. Οι βασικές κατηγορίες των συμβολαίων αυτών είναι:

  • Συμβόλαια εγγυήσεων στο πλαίσιο συμβάσεων
  • Συμβόλαια εγγυήσεων στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών
  • Συμμετοχής σε διαγωνισμό
  • Ανάληψης προκαταβολών
  • Καλής εκτέλεσης έργου
  • Συντήρησης / Καλής λειτουργίας
  • Καλής πληρωμής
  • Φορολογικών & Τελωνειακών δασμών

Για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες πλέον, οι ανάγκες κάθε επιχείρησης αποτελούν και μια ξεχωριστή πρόκληση. Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι εξετάζουν τις πτυχές της δραστηριότητας σας, με σκοπό να σας προτείνουν το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης εγγυήσεων με βάση τις ανάγκες σας.

Μέσω της ασφάλισης εγγυήσεων, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες συνήθως προσφέρουν:

Διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης που προκύπτουν στο πλαίσιο μιας σύμβασης.

Διασφάλιση της συμμετοχής μιας επιχείρησης σε διάφορους διαγωνισμούς που θέτουν ως προϋπόθεση την έκδοση εγγυήσεων.

Δυνατότητα λήψης εγγυήσεων χωρίς την ανάγκη υποθήκευσης των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και χωρίς να επηρεαστεί το διαθέσιμο όριο του τραπεζικού δανεισμού της.

Βασικά οφέλη

Ενισχύεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης ειδικά στις περιπτώσεις που η εξωστρέφεια της την ωθεί σε νέες επιχειρηματικές σχέσεις με πελάτες που αναζητούν υψηλά επίπεδα διασφάλισης.

Εύκολη και μη χρονοβόρα διαδικασία ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών οι οποίοι μπορεί να συνοδεύονται από ιδιαίτερα σφικτά χρονικά πλαίσια και απαιτήσεις.

Αποφεύγεται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η μείωση των ορίων του τραπεζικού της δανεισμού, δίνοντάς της τη δυνατότητα για έλεγχο της οικονομικής της ευρωστίας και της οικονομικής της θέσης.

Πηγή: www.myseminars.com.cy

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Μη χάσετε το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ της Τρίτης! Η Tack TMI Greece παρουσιάζει την ακαδημία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά!

Μη χάσετε το “Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο” σήμερα Τρίτη  11 Ιουνίου 2024, τη μοναδική διαδικτυακή εκπομπή ενημέρωσης του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, στο insuranceforum

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»