Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

EEAE- ΕΣΑΠΕ – ΣΕΜΑ: Δεν πρέπει να υπάρχει γενίκευση των προβλημάτων ορισμένων ασφαλιστικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη | Λιανική Επενδυτική Στρατηγική RIS

Δημοσίευση: 06/06/2023
EEAE, ΕΣΑΠΕ, ΣΕΜΑ, Λιανική Επενδυτική Στρατηγική (RIS)

Την ανάλυση των θέσεων που εξέδωσε η BIPAR σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Λιανική Επενδυτική Στρατηγική (RIS) δημοσίευσαν σε ανακοίνωσή τους τα σωματεία EEAEΕΣΑΠΕΣΕΜΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η αμοιβή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι ρυθμιζόμενη και διαφανής, ενώ το ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη δεν θα έπρεπε να αποτελέσει δικαιολογία για την εισαγωγή νέων κανόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται:

Σε συνέχεια της ενημερωτικής ανακοίνωσης της 3-5-2023 σχετικά με τις διεργασίες που εκτυλίσσονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στρατηγική ελέγχου των χρηματοοικονομικών επενδύσεων RIS

Στις 24 Μαΐου, όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τις δύο προτάσεις της για τη Λιανική Επενδυτική Στρατηγική (RIS):

  • η 1η πρόταση αφορά την Οδηγία Omnibus για την τροποποίηση των IDD, MiFID II, Solvency II, AIFMD και UCITS και
  • η 2η  πρόταση αφορά την τροποποίηση του κανονισμού PRIIPs.

Η δημοσίευση αυτή είναι η αφετηρία της νομοθετικής διαδικασίας.

Η πρόταση της Επιτροπής θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για επεξεργασία, μελέτη και έγκριση. Εφόσον το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις προτεινόμενες θέσεις, τότε θα ξεκινήσουν οι τριμερείς συζητήσεις. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συζητούν και αναζητούν συμβιβασμό μεταξύ των 3 προτάσεων του κειμένου. Η διαδικασία αυτή συνήθως διαρκεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν εγκριθεί ένα τελικό κείμενο.

Σύμφωνα με τη δημόσια δήλωση της Ομοσπονδίας μας BIPAR επαναβεβαιώνεται η σταθερή υποστήριξη στην Ένωση Κεφαλαιαγοράς (CMU), που έχει κυρίαρχο στόχο να διασφαλίσει ότι οι μικροεπενδυτές μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις κεφαλαιαγορές και πρέπει να θέτουν τις κεφαλαιαγορές στην υπηρεσία των ανθρώπων, προσφέροντάς τους αυξημένες επενδυτικές ευκαιρίες και ισχυρή προστασία.

Όμως, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι αυτοί που βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές, και είναι καθοριστικοί για την  υλοποίηση αυτών των στόχων. 

Οι 800.000 ασφαλιστικοί και επενδυτικοί διαμεσολαβητές σε όλες τις γωνιές της ΕΕ που εκπροσωπεί η BIPAR είναι κυρίως μικρές τοπικές οντότητες.

Είναι αυτοί που καθοδηγούν ανθρώπους και οικογένειες να σκεφτούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την κληρονομιά, τη συνταξιοδότηση και την επιβίωσή τους. Αυτοί οι διαμεσολαβητές, που είναι υπό αυστηρή ρύθμιση και επίβλεψη, αμείβονται για τις υπηρεσίες τους, είτε μέσω συστήματος αμοιβής είτε μέσω συστήματος προμήθειας.

Αυτή η αμοιβή είναι ρυθμιζόμενη και διαφανής.

Μετά από μια πρώτη ανάλυση της προτεινόμενης οδηγίας Omnibus, η Ομοσπονδία BIPAR επισημαίνει τα ακόλουθα σημεία:

  • Η πρόταση δεν εισάγει την πλήρη απαγόρευση των κινήτρων για τη διανομή IBIP (επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλειες).
  • Η πρόταση εισάγει ειδικές απαιτήσεις κατάρτισης και γνώσεων για διαμεσολαβητές  που διανέμουν IBIP και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών για προσυμβατικές και συμβατικές απαιτήσεις.
  • Η πρόταση περιλαμβάνει περίπλοκες διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων για τα IBIP.
  • Ο πολύ σημαντικός αριθμός μέτρων που προτείνονται, ενδέχεται να περιπλέξει το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για τη διανομή των IBIPs στην Ευρώπη.

Όλες οι εθνικές ενώσεις μελετάμε τώρα τις προτάσεις λεπτομερώς και αξιολογούμε τον αντίκτυπό τους στον τομέα μας. Οι προτάσεις είναι πολύπλοκες και είναι πολύ νωρίς για να αξιολογήσουμε τι σημαίνουν στην πράξη.

Θα είναι λυπηρό εάν το RIS  αποτελέσει  εμπόδιο στον ίδιο του τον στόχο, που δεν είναι άλλος από το να τονώσει τις επενδύσεις των Ευρωπαίων πολιτών.

Έχουμε εμπιστοσύνη στο ισχύον πρόσφατο και σύγχρονο σύστημα. Μολονότι έχουν εντοπιστεί ορισμένα προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη και για ορισμένα προϊόντα, ο εντοπισμός ενός προβλήματος δεν θα πρέπει να αποτελέσει  δικαιολογία για την εισαγωγή νέων κανόνων σε όλη την Ευρώπη. Αντί να εισάγουμε ένα σύνθετο, ακριβό, επαναστατικό νέο σύνολο κανόνων, πιστεύουμε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό, όσον αφορά το κόστος και την ασφάλεια δικαίου για όλα τα μέρη της αγοράς, να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα ρυθμιστικά/εποπτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Οι προτάσεις της RIS θα συζητηθούν και θα τροποποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο.

Μαζί με τη BIPAR, οι 47 εθνικές της ενώσεις θα συνεχίσουμε να εξηγούμε τη θέση μας στους νομοθέτες και πολιτικούς της χώρας και της ΕΕ. Θα συνεχίσουμε επίσης να εξηγούμε την προστιθέμενη αξία των εκατοντάδων χιλιάδων μικρότερων και μεσαίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, που εργάζονται σε όλες τις γωνιές της ΕΕ, για την αγορά, την οικονομία, τους καταναλωτές και τους παρόχους.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»