Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής | Έκδοση 11.166 συμβολαίων για το 2022 με κύρια μορφή διαμεσολάβησης τη μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες

Δημοσίευση: 19/06/2023
ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στην έρευνα του 2022 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 14 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 94,5% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων σκαφών και αστικής ευθύνης σκαφών, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα καταμετρούνται σύμφωνα με πληροφόρηση έως και τις 31/12/2022.

Συγκεκριμένα προβλέπεται αύξηση του ισχύοντος ελάχιστου υποχρεωτικού ορίου κάλυψης ανά θύμα και ανά συμβάν για την κάλυψη της αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες ή θάνατο από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που συνιστά ναυτικό ατύχημα, και επιπλέον ορίζεται συνολικό όριο ανά ασφαλιστική περίοδο για κάθε προσφερόμενη κάλυψη.

Καταγραφή ασφαλισμένων κινδύνων

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται μόνο στα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια, εκδόθηκαν 11.166 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2022, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 28.494 αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα 1,72 δισ. €. Τα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια και η ασφαλιζόμενη αξία τους κατανέμονται ως εξής:

ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής | Έκδοση 11.166 συμβολαίων για το 2022 με κύρια μορφή διαμεσολάβησης τη μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες

Τα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια κατανέμονται ως προς την αξία του σκάφους και τον τύπο της κίνησης του σκάφους, ως εξής:

ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής | Έκδοση 11.166 συμβολαίων για το 2022 με κύρια μορφή διαμεσολάβησης τη μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες

Αντιστοίχως η ασφαλιζόμενη αξία των συμβολαίων κατανέμεται ως εξής:

ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής | Έκδοση 11.166 συμβολαίων για το 2022 με κύρια μορφή διαμεσολάβησης τη μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες

Κανάλια διαμεσολάβησης

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (66,4% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (20,6% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής | Έκδοση 11.166 συμβολαίων για το 2022 με κύρια μορφή διαμεσολάβησης τη μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ: eaee.gr

 

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Κλήμης Δημαρχιάδης (ΠΑΝΟΡΜΟΣ): Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν περίπου το 96% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα

Γράφει ο Κλήμης Δημαρχιάδης, Πρόεδρος Συνεργατικού Σχήματος Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ΠΑΝΟΡΜΟΣ, Επικεφαλής Επιμελητηριακού Συνδυασμού «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου «Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»