Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

ΕΑΕΕ: Πρώτη Εκτίμηση Δεικτών Ασφάλισης Αυτοκινήτων 2023

Δημοσίευση: 12/04/2024
EAEE, Διοικητικό Συμβούλιο

Η Επιτροπή Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, προχώρησε στην έκδοση έρευνας με τους βασικούς δείκτες για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων για το έτος 2023.

Η έρευνα στοχεύει στην πρώτη εκτίμηση του πλήθους ασφαλισμένων οχημάτων και των βασικών δεικτών ζημιών (μέση συχνότητα και μέση ζημιά) ανά χρήση οχήματος, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν.

Επισημαίνεται ότι τα οριστικά στοιχεία του έτους 2023 (όπως αυτά θα προκύψουν μετά τις διασταυρώσεις με τα αρχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τις πιθανές διορθώσεις) θα περιλαμβάνονται στην Στατιστική Επετηρίδα του κλάδου που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η έρευνα αποτελείτε από τρεις ενότητες:
• Στην πρώτη ενότητα αναλύεται το πλήθος ασφαλισμένων οχημάτων ανά χρήση και παρουσιάζονται οι δείκτες της συχνότητας ζημιών και του μέσου κόστους ζημιάς για το σύνολο των καλύψεων
• Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι ανωτέρω δείκτες για την κάλυψη της αστικής ευθύνης οχημάτων
• Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των δεικτών συχνότητας και μέσης ζημιάς για την κάλυψη αστικής ευθύνης οχημάτων ανά νομό

Στην έρευνα του 2023 περιλαμβάνονται τα προσωρινά στοιχεία 29 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 96,2% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 41% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 21% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2023). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2023 εκτιμάται στα 1,15 δισ. €, αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το 2022.

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 29 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 96,2% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2023.
Τα στοιχεία που αφορούν το 2022 και προέρχονται από την Στατιστική Επετηρίδα του κλάδου, αφορούν τα οριστικά στοιχεία 28 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με συμμετοχή 88% στο σύνολο των ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

 

Βρείτε αναλυτικά τη Πρώτη Εκτίμηση Δεικτών Ασφάλισης Αυτοκινήτων για το 2023 από εδώ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Μάριος Παπαευσταθίου στον REAL :”Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα μπορούν να πλαστογραφηθούν εκτός από την ανθρώπινη ευφυΐα”

Ο Διακεκριμένος Καθηγητής Οικονομίας & Νέων Τεχνολογιών Μάριος Παπαευσταθίου καλεσμένος στην εκπομπή της γνωστής δημοσιογράφου Nατάσα Ράγιου στον Real, εξηγεί

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»