Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023

Μείωση των ασφαλιστήριων συμβολαίων καταγράφεται στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων

ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία των ασφαλίσεων στον κλάδο των εμπορευμάτων για το 2022. Τα στοιχεία προέρχονται από τις απαντήσεις 19 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα οι οποίοι κατέχουν συνολικά το 89,1% της αγοράς. 

Το ερωτηματολόγιο ζητούσε πληροφόρηση για τα πλήθη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για το σύνολο ασφαλισμένων κεφαλαίων καθώς και την ανάλυση του πλήθους των ζημιών και των αποζημιώσεων ανά κατηγορία ταξιδιού, ως ακολούθως:

• Ταξίδι εντός Ελλάδος αποκλειστικά
• Η Ελλάδα είναι τόπος αναχώρησης / προορισμού
• Η αναχώρηση / ο προορισμός βρίσκεται εκτός Ελλάδος.

Για το 2022 καταγράφθηκαν συνολικά 61.744 συμβόλαια, μέρος των οποίων παρέμεινε ενεργό έως και το 2023. Το πλήθος των συμβολαίων παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους (61.744 το 2022 έναντι 70.511 το 2021).

Όσον αφορά τα ασφαλισμένα κεφάλαια των εμπορευμάτων, αντίστοιχα διαμορφώθηκαν σε 16.047.822.309€ σε σύγκριση με 15.299.953.829€ που καταγράφθηκαν το 2021.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων στον κλάδο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων κατέγραψαν οι μη αποκλειστικές συνεργασίες με πράκτορες (61,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (26,4% αντίστοιχα).

Ακόμα, για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2022 δηλώθηκαν 1.203 ζημιές εντός του 2022. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1,13 εκατ. € εντός του 2022, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2022 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 3,64 εκατ. €.

Μείωση των ασφαλιστήριων συμβολαίων καταγράφεται στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Η ποσοστιαία κατανομή αυτών επί του συνόλου των ζημιών και των αποζημιώσεων για το 2022 φαίνεται στον επόμενο πίνακα.

Μείωση των ασφαλιστήριων συμβολαίων καταγράφεται στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Η περίοδος ισχύος ενός μεγάλου μέρους των συμβολαίων του έτους 2022, εκτείνεται εντός του 2023. Συνεπώς η πληροφόρηση για τις ζημιές που συνέβησαν εντός του 2023 για τα συμβόλαια του 2022, θα είναι γνωστή σε χρόνο μεταγενέστερο της παρούσας αναφοράς.

Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε την έρευνα εδώ και το infographic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

5η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

ΕΕΘ: 5η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια – Μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο θεσμός της 5ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας στις 24