Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

ΕΑΕΕ: Αυξάνονται τα ελάχιστα όρια ασφάλισης επαγγελματικής ασφάλισης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Δημοσίευση: 28/03/2024
ΤτΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΔΕΙΑ, πρόγραμμα εξετάσεων, πίνακες επιτυχόντων
Τράπεζα της Ελλάδος, ΤτΕ

Με εγκύκλιό της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδoς γνωστοποιεί ότι στις 20 Μαρτίου 2024 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE) 2024/896 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 (IDD) περί της ασφαλιστικής διανομής για την προσαρμογή (ανά πενταετία) των ελάχιστων ποσών ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με βάση την εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Eurostat.

Τα ποσά αναπροσαρμόζονται με έναρξη ισχύος από τις 9 Οκτωβρίου 2024 ως εξής:

1.564.610 ευρώ ανά απαίτηση (από 1.300.380 ευρώ) και
2.315.610 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις (από 1.924.560 ευρώ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4583/2018 (άρθρο 21), η θέση σε ισχύ των εκάστοτε αναθεωρημένων ποσών σε εθνικό επίπεδο απαιτεί έκδοση απόφασης της ΤτΕ. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη αναπροσαρμογή είχε θεσπιστεί με την υπ’ αρ. 167/1/17.3.2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ κατ’ εφαρμογή του αντίστοιχου κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/1935. Κατά συνέπεια, αναμένεται στο επόμενο διάστημα η σχετική απόφαση της ΤτΕ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Επιβολή προστίμου και εντολή συμμόρφωσης σε Ευρωβουλευτή και στο Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν διαρροής αρχείου προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έλαβε μεγάλο πλήθος καταγγελιών σχετικά με αζήτητη πολιτική επικοινωνία μέσω e-mail που εστάλη την 1/3/2024, με

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»