Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

ΕΑΕΕ: Πως κινήθηκε η Αγορά στις καλύψεις Αστικής Ευθύνης;

Δημοσίευση: 24/07/2023

Μικρή αύξηση εκδηλώθηκε το 2022 στη σύναψη συμβολαίων αστικής ευθύνης για το έτος 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ ενώ αντίθετα, το πλήθος των πληρωθεισών αποζημιώσεων μειώθηκε. Για το 2022 ως κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης του συνόλου των καλύψεων αστικής ευθύνης αποτελούν οι μεσίτες ασφαλίσεων, με ποσοστό 30,9% επί της παραγωγής.

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

ΕΑΕΕ: Πως κινήθηκε η Αγορά στις καλύψεις Αστικής Ευθύνης;

ΕΑΕΕ: Πως κινήθηκε η Αγορά στις καλύψεις Αστικής Ευθύνης;

Ακόμα, όσον αφορά το είδος της κάλυψης αστικής ευθύνης, αυτή χωρίζεται σε: Γενική αστική ευθύνη, καλύψεις Εργοδοτικής Ευθύνης, Ευθύνης Προϊόντος, και Λοιπές καλύψεις. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ενεργά συμβόλαια για κάθε κατηγορία:

  • Γενική αστική ευθύνη: 109.453
  • Εργοδοτική ευθύνη: 27.368
  • Ευθύνη Προϊόντος: 3.667
  • Λοιπές καλύψεις (Επαγγελματική, Ευθύνη στελεχών διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, Cyber, Περιβαλλοντική): 56.616

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης για το σύνολο των καλύψεων αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν οι μεσίτες ασφαλίσεων (30,9% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (28,6% αντίστοιχα).

ΕΑΕΕ: Πως κινήθηκε η Αγορά στις καλύψεις Αστικής Ευθύνης;

Για την ανάγνωση και την κατανόηση των μεγεθών της παρούσας αναφοράς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η φύση των εργασιών των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης αφορά σε ζημιές που συμβαίνουν ακανόνιστα στο βάθος του χρόνου, ενώ διαπιστώνεται πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στο ύψος των αποζημιώσεων εκάστου έτους, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην ασφάλιση μεγάλων κινδύνων, οι οποίες μπορεί να μην συμβαίνουν τακτικά, όμως όταν συμβούν είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ και το infographic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»