Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Πώς διαμορφώθηκαν οι ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας το α’ εξάμηνο του 2022; Μεγέθη, κυρίαρχο κανάλι διανομής και αποζημιώσεις

Δημοσίευση: 14/11/2022

Νέα στατιστική έρευνα για τα μεγέθη στον Κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας το α’ εξάμηνο του 2022 πραγματοποίησε η ΕΑΕΕ.

Στην έρευνα του 2022 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 18 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2021. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 14 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.

Α. Παραγωγή ασφαλίστρων

Πώς διαμορφώθηκαν οι ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας το α' εξάμηνο του 2022; Μεγέθη, κυρίαρχο κανάλι διανομής και αποζημιώσεις

Η μείωση του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας (α΄ εξάμηνο 2022 / α΄ εξάμηνο 2021) έφθασε το 2,2%, αναλυόμενη σε μείωση κατά 6,4% των ατομικών ασφαλίσεων και αύξηση 11,8% των ομαδικών.

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 1,65 εκατ. € αποκλειστικά για τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του α΄ εξαμήνου του 2022, ποσό 327,9 εκατ. € αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 290,8 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 37,1 εκατ. € στις ομαδικές ασφαλίσεις).

Πώς διαμορφώθηκαν οι ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας το α' εξάμηνο του 2022; Μεγέθη, κυρίαρχο κανάλι διανομής και αποζημιώσεις

Η μείωση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας (εξάμηνο 2022 / εξάμηνο 2021) έφθασε το 28,0%, αναλυόμενη σε μείωση κατά 29,7% των ατομικών ασφαλίσεων και 11,5% μείωση των ομαδικών.
Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στα 236,4 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 215,6 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 20,8 εκατ. € στις ομαδικές). Αντιστοίχως, οι εφάπαξ καταβολές το α΄ εξάμηνο του 2020 ήταν 362,5 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 342,1 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 20,4 εκατ. € στις ομαδικές).

Β. Πλήθος συμβολαίων

Πώς διαμορφώθηκαν οι ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας το α' εξάμηνο του 2022; Μεγέθη, κυρίαρχο κανάλι διανομής και αποζημιώσεις

Η αύξηση του πλήθους των συμβολαίων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, έφθασε το 2,6% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 2,6% των ατομικών συμβολαίων και 5,1% μείωση των ομαδικών.

Πώς διαμορφώθηκαν οι ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας το α' εξάμηνο του 2022; Μεγέθη, κυρίαρχο κανάλι διανομής και αποζημιώσεις

Γ. Κανάλια διανομής

Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ατομικών ασφαλίσεων:

Πώς διαμορφώθηκαν οι ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας το α' εξάμηνο του 2022; Μεγέθη, κυρίαρχο κανάλι διανομής και αποζημιώσεις

Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ομαδικών ασφαλίσεων:

Πώς διαμορφώθηκαν οι ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας το α' εξάμηνο του 2022; Μεγέθη, κυρίαρχο κανάλι διανομής και αποζημιώσεις

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»