Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ε.Α.Ε.Ε – Στατιστικά στοιχεία ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων για το 2023

Δημοσίευση: 09/07/2024
EAEE, Διοικητικό Συμβούλιο

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολόγιο, εστιάζοντας στον στατιστικό προσδιορισμό τόσο του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο και του πλήθους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:
• Καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων και ζημιών και ποσά πληρωθεισών και εκκρεμών αποζημιώσεων)
• Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι πωλήσεων
• Αναλύει τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά αιτία ζημιάς
• Καταγράφει την διαχρονική εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Στην έρευνα του 2023 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 3 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο της κάλυψης των πληρωμάτων πλοίων μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το 2023 ενώ στους συγκριτικούς πίνακες / γραφήματα παρατίθενται τα αντίστοιχα ευρήματα των προηγούμενων ετών.

Mπορείτε να δείτε την έρευνα εδώ και το infographic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Έρχεται το Ioannina Insurance Conference!

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές εταιρείες, σχήματα διαμεσολάβησης και θεσμικοί φορείς δίνουν ραντεβού στα Ιωάννινα  την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024! Με ιδιαίτερη

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»