Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Χρυσά μερίσματα για CVC από την Εθνική Ασφαλιστική

Δημοσίευση: 05/01/2023
Εθνική Ασφαλιστική CVC

Μέρισμα από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και προαιρετικά αποθεματικά, ύψους 91,69 εκατ. ευρώ, εισπράττει από την Εθνική Ασφαλιστική η μοναδική της μέτοχος Ethniki Holdings S.a.r.l, η οποία ελέγχεται κατά 90,01% από το private equity fund CVC Capital Partners (σ.σ. το υπόλοιπο 9,99% ελέγχεται από την ΕΤΕ).

Η απόφαση για τη διανομή λήφθηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Ασφαλιστικής στις 25 Νοεμβρίου και ενώ η τακτική γενική συνέλευση, που είχε προηγηθεί, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2021.

Η απόφαση επαναφέρει τα ερωτήματα που είχαν εγερθεί κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας πώλησης, όσον αφορά στην αναγκαιότητα έκδοσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 125 εκατ. ευρώ, ενώ η ασφαλιστική διέθετε επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 646 εκατ. ευρώ.

Η αγορά είκαζε ότι η έκδοση Tier II 125 εκατ. ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική και η κάλυψή του από την Εθνική θα διευκολύνει μελλοντική επιστροφή κεφαλαίου ή διανομή αποθεματικών. Με καθυστέρηση διετίας επιβεβαιώθηκε.

Η έκδοση των Tier II αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 2021 και η διανομή κερδών εις νέον στο τέλος του 2022. Θα πρέπει, βέβαια, να εγκριθεί και από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πηγή: euro2day.gr

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»