Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

COFACE: Στον τομέα της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην ποιότητα των πληροφοριών που προέρχονται από δεδομένα

Δημοσίευση: 03/07/2024

Δεδομένα & Τεχνολογία: από τα Big Data στα Smart Data και μοναδικές πληροφορίες επί των πιστώσεων.

Επειδή στις μέρες μας οι ανάγκες των εταιρειών υπερβαίνουν την απλή πρόσβαση σε μεγάλες πηγές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η Coface συλλέγει, διασταυρώνει και αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων (Big Data). Βελτιωμένα καθημερινά από τις αναλύσεις 700 ειδικών στη διαχείριση κινδύνου, αυτά τα αποκλειστικά δεδομένα δημιουργούν μοναδικές πληροφορίες για τους πελάτες και τους συνεργάτες της Coface. Ή πώς να μετατρέψετε τον εμπορικό κίνδυνο σε ευκαιρία ανάπτυξης!

Δεδομένα, το πετρέλαιο του 21ου αιώνα

Στο επίκεντρο της νέας παγκοσμιοποιημένης και υπερψηφιοποιημένης εποχής μας, τα δεδομένα και οι επιχειρηματικές πληροφορίες, που θεωρούνται το «πετρέλαιο του 21ου αιώνα», αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις εταιρείες. Εξερευνώντας μια νέα αγορά, αναλύοντας την οικονομική υγεία ενός πελάτη, γνωρίζοντας τον προμηθευτή σας… Για να ξεφύγουν από πελάτες που δεν πληρώνουν ή προμηθευτές στα πρόθυρα χρεοκοπίας, οι εταιρείες αναζητούν συνεχώς εξειδικευμένα, βελτιωμένα δεδομένα για να ενημερώνουν τις αποφάσεις τους και να καθοδηγούν αποτελεσματική εμπορική στρατηγική τους.

Η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε εξειδικευμένες πληροφορίες έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να προβλέψει εμπορικούς κινδύνους, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα δραστηριότητάς της. Πολύ περισσότερο σε ένα οικονομικό περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, αντιμετωπίζοντας απροσδόκητες και μοναδικές κρίσεις (οικονομικές, υγειονομικές, γεωπολιτικές, ενεργειακές κ.λπ.).

Τα δεδομένα, βασικό συστατικό της διαχείρισης κινδύνων της Coface
Στην Coface, τα δεδομένα δεν είναι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που είναι αποθηκευμένο σε ένα νέφος: αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του μοντέλου διαχείρισης κινδύνου. Ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την εταιρεία, η οποία επικεντρώνει τις δραστηριότητές της και τις επιχειρήσεις της σε δεδομένα για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Ως παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων, η Coface είναι σε μοναδική θέση να έχει πρόσβαση σε δεδομένα και να αποτρέπει τον κίνδυνο πελατών (μη πληρωμή, αφερεγγυότητα) και τον κίνδυνο προμηθευτή (αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού):

+75 χρόνια παγκόσμιας εμπειρίας στην ασφάλιση πιστώσεων
~€685 δις έκθεσης, διαχειριζόμενη σε 100 χώρες
Δεδομένα σε για +195 εκατομμύρια επιχειρήσεις παγκοσμίως
Πληροφορίες που είναι παγκόσμιες, ομογενοποιημένες, επισημοποιημένες και διαρκώς επικαιροποιημένες…
… τόσο σε μικρο (οικονομική υγεία μιας εταιρείας) όσο και μακρο (κίνδυνος κλάδων ή χωρών);
700 ειδικοί κινδύνου που εμπλουτίζουν τις πληροφορίες και τις μετατρέπουν σε αποφάσεις!

Από αυτήν τη βάση δεδομένων, η οποία καλύπτει 195 εκατομμύρια εταιρείες παγκοσμίως, και την υποδομή διαχείρισης κινδύνου αιχμής, μια από τις καλύτερες στον κλάδο της, η Coface βασίζεται στη λήψη 12.000 πιστωτικών αποφάσεων κάθε μέρα και στην υποστήριξη των πελατών της στην επιλογή τους εμπορικούς εταίρους. Αλλά πώς να μετατρέψετε αυτούς τους τεράστιους όγκους ακατέργαστων δεδομένων από πολλαπλές πηγές πληροφοριών σε πληροφορίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του εμπορικού κινδύνου;

Εξασφάλιση βέλτιστων δεδομένων, παρέχοντας πληροφορίες υψηλής προστιθέμενης αξίας
Τα δεδομένα της Coface ελέγχονται από κανόνες ισχυρής διακυβέρνησης, διαδικασίες επικεντρωμένες στις προσδοκίες των μετόχων της εταιρείας (πελάτες, συνεργάτες) και ευθυγραμμισμένα με τα καλύτερα πρότυπα της αγοράς, τα οποία βασίζονται σε 4 βασικούς δείκτες: κάλυψη, πληρότητα, ακρίβεια, επίπεδο εξυπηρέτησης και πρόσβαση (SLA ). Στόχος: να σας παρέχουμε τα καλύτερα δεδομένα, έτοιμα προς χρήση, για να σας δώσουμε μια πλήρη, ακριβή και ενημερωμένη εικόνα της έκθεσής σας σε κινδύνους, με βάση τις αγορές σας, τους μετόχους σας και τη γεωγραφία τους. Το σύνθημά μας: οι πελάτες μας επωφελούνται από τα ίδια δεδομένα και τεχνογνωσία που στηρίζουν τις αποφάσεις μας για την αναδοχή κινδύνου. Εάν δεν βασιζόμαστε σε αυτό, γιατί να το κάνετε εσείς;

Η ποιότητα των δεδομένων είναι σημαντική από τη φάση της απόκτησης, ιδίως για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα πιο κατάλληλα διαθέσιμα δεδομένα. Για να συμπληρώσει τα δικά της ιδιόκτητα δεδομένα (συμπεριφορά πληρωμών, ιστορικό πιστωτικών αποφάσεων, αξιολογήσεις Coface), τα οποία είναι ήδη δομημένα και άμεσα εφαρμόσιμα, η Coface επιλέγει μια στρατηγική πολλαπλών πηγών:

 • Εμπορικά δεδομένα ασφάλισης πιστώσεων από τις μηχανές αποφάσεων της Coface
 • Δεδομένα που εξάγονται από το URBA360, την πλατφόρμα υπηρεσιών πληροφοριών της Coface: περιστατικά πληρωμών, ανάλυση ισολογισμού, οικονομικές πληροφορίες, ταυτότητα εταιρείας.
 • Συνεργαστείτε με σχεδόν 80 παρόχους πληροφοριών σε όλο τον κόσμο, το καλύτερο για κάθε μέρος και επιχειρηματικό τομέα!
 • Χρήση εναλλακτικών, ανοιχτών και δημόσιων δεδομένων για την ενίσχυση της ικανότητάς μας να αναλύουμε εταιρείες.
 • Δεδομένα από τη Rel8ed, μια θυγατρική της Coface που ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων και στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε Big Data και στην προγνωστική ανάλυση.
 • Σε βάθος σάρωση πληροφοριών στο Διαδίκτυο

 

“Τα δεδομένα είναι ένα πραγματικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα για την Coface! Συνδυάζουμε την τεχνογνωσία μας στη διαχείριση κινδύνου με τη στρατηγική διακυβέρνηση δεδομένων για να δημιουργήσουμε μοναδικές πιστωτικές πληροφορίες και να δημιουργήσουμε αξία για τους πελάτες μας. Οι επενδύσεις μας στο Data Factory και η διακυβέρνηση δεδομένων μας συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος αναφοράς για τη διαχείριση εμπορικού κινδύνου για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κατευθύνουν την ανάπτυξή τους”, αναλύει ο Ajay HANDA, Group Head του Data Management.

Η ανθρώπινη τεχνογνωσία της Coface αναβαθμίστηκε με τα δεδομένα
Η συλλογή, η διασταύρωση, ο εμπλουτισμός και η ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα είναι βασικό μέρος κάθε σταδίου παρακολούθησης κινδύνων στην Coface. Στους τομείς δραστηριοτήτων της, όπως η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων και η Επιχειρηματική Πληροφόρηση, η ικανότητα της Coface να αναλύει και να συνδέει εκατομμύρια σημεία δεδομένων είναι καθοριστική για τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση της έκθεσης.

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του κινδύνου οφειλετών, τα δεδομένα της Coface εμπλουτίζονται καθημερινά με:

 • Συμπεριφορά πληρωμών και ιστορικό πιστωτικών αποφάσεων όπως συλλέγονται από τους 100.000 πελάτες μας.
 • Η DRA (Αξιολόγηση κινδύνου οφειλετών) που εκπονήθηκε από τους 700 εμπειρογνώμονές μας σε αναδοχές (αναλυτές πιστώσεων και ανάδοχοι κινδύνου) σε 100 χώρες και ~200 αγορές.
 • Αποκλειστικές πληροφορίες από τους οικονομολόγους μας: μακροοικονομικές αναλύσεις, κίνδυνος χώρας, εκτιμήσεις τομέα, θεματικές εκθέσεις.
 • Τα 53 Εξελιγμένα Κέντρα Πληροφόρησης (Enhanced Information Centers – EIC) σε όλο τον κόσμο.
 • Αναλύσεις βασικών δεικτών που αναφέρθηκαν από τους πελάτες μας για τις καλύψεις μας ύψους ~ 685 δισεκατομμυρίων ευρώ: οικονομικές καταστάσεις, εμπειρία πληρωμών, ιστορικές πιστωτικές αποφάσεις, κίνδυνος κλάδου, κίνδυνος χώρας, αδύναμα σήματα κ.λπ.
 • Οι εσωτερικές βαθμολογίες της Coface, ενημερώνονται συνεχώς με κάθε νέα πληροφορία που προστίθεται στις μηχανές αποφάσεων μας (σε σύγκριση με μια φορά το χρόνο για τους περισσότερους παρόχους πληροφοριών).

 

Μόλις πιστοποιηθούν και εμπλουτιστούν, αυτά τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε μια Data Lake, η οποία διευκολύνει την άμεση πρόσβαση των ομάδων της Coface και επιταχύνει τους χρόνους απόκρισης στους πελάτες, ιδίως όσον αφορά τα πιστωτικά όρια.

“Στην Coface, πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη τεχνογνωσία αναβαθμίζεται από δεδομένα. Τα δεδομένα εμπλουτίζουν τις αναλύσεις των ειδικών μας στον τομέα, οι οποίοι βρίσκονται σε επαφή με τους αντισυμβαλλομένους μας και τροφοδοτούν τα μοντέλα και τις βαθμολογίες μας, για να προσφέρουμε προηγμένες λύσεις διαχείρισης κινδύνου στους πελάτες μας. Όταν κυριαρχούμε τα δεδομένα, μπορούμε να δούμε ότι η απόδοση διαχείρισης κινδύνου βελτιώνεται σαφώς!”, υπογραμίζει ο Ajay HANDA.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»