Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

ΤτΕ: Αυξήθηκε η χρηματοδότηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά 692 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2023 ενώ μειώθηκαν οι καταθέσεις

Δημοσίευση: 04/01/2024
unit-linked Τράπεζα της Ελλάδος ΤτΕ, χρηματοδότηση, καταθέσεις

Το Νοέμβριο του 2023, η εγχώρια οικονομία της Ελλάδας κατέγραψε θετική καθαρή ροή συνολικής χρηματοδότησης, αυξημένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (349 εκατ. ευρώ), φτάνοντας τα 1.370 εκατομμύρια ευρώ.

Επιχειρήσεις

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, παρατηρείται θετική καθαρή ροή, αυξημένη κατά 777 εκατομμύρια ευρώ το Νοέμβριο, ενισχύοντας τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής στο 6,0% από το 4,9% που βρισκόταν τον προηγούμενο μήνα. Η χρηματoδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε σταθερή, ενώ αυξήθηκε η χρηματoδότηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον μήνα Οκτώβριο του 2023 η μηνιαία καθαρή ροή χρηματoδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν θετική κατά 692 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 239 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματoδότησής τους κατέγραψε αύξηση της τάξης του 13,8% από 4,1%.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, παρατηρείται μείωση κατά 748 εκατομμύρια ευρώ στις καταθέσεις των επιχειρήσεων το Νοέμβριο. Ωστόσο, η μείωση αυτή είναι μικρότερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (-2.044 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διατηρείται σε αρνητικά επίπεδα (-1,6% τον Νοέμβριο).

Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών μειώθηκαν κατά 123 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 183 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Νοικοκυριά

Παράλληλα σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το Νοέμβριο, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 156 εκατομμύρια ευρώ. Τον προηγούμενο μήνα η μείωση αυτή βρισκόταν στα 100 εκατ. ευρώ. Παρά τη μείωση αυτή, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρουσιάζει μικρή αύξηση (3,7% από 3,5%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Συνοπτικά, τα βασικά στοιχεία όσον αφορά την τραπεζική χρηματoδότηση και τις καταθέσεις για τον Νοέμβριο του 2ο23:

  • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματoδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 2,9%, το Νοέμβριο του 2023, από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.
  • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 1,9% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.
  • Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 904 εκατ. ευρώ, το Νοέμβριο του 2023, έναντι μείωσης κατά 2.143 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»