Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Αύξηση 9,6% στις φορολογικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω πληθωρισμού

Δημοσίευση: 08/02/2023
ασφαλιστικές εισφορές

Αύξηση της τάξης του 9,6% παρουσιάζουν λόγω πληθωρισμού οι εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλουν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και όσοι εργάζονται με μπλοκάκι από την 1η Ιανουαρίου του 2023, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

2.1. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Το Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, μετά την αναπροσαρμογή κατά 9,6%, από 1.1.2023, διαμορφώνεται στο ποσό των 7.126,94€.

2.2. Εισφορές από 1.1.2023, αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ

Οι εισφορές από 1.1.2023, αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (σε είδος και σε χρήμα), επικουρική σύνταξη καθώς και εφάπαξ διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Ασφαλιστικές κατηγορίες, κύριας ασφάλισης (σύνταξη – υγειονομική περίθαλψη)

Αύξηση 9,6% στις φορολογικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω πληθωρισμού

Ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης.

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης

  • των αυτοτελώς απασχολουμένων,
  • των ελευθέρων επαγγελματιών,
  • των εμμίσθων δικηγόρων και
  • των μισθωτών μηχανικών

του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. μετά την αναπροσαρμογή κατά 9,6% και διαμορφώνονται ως εξής:

Αύξηση 9,6% στις φορολογικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω πληθωρισμού

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής

  • των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και
  • όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών

του  Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. μετά την αναπροσαρμογή κατά 9,6% και διαμορφώνονται ως εξής:

Αύξηση 9,6% στις φορολογικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω πληθωρισμού

2.3 Ασφαλιστικές κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρ. ΟΓΑ)

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρ. ΟΓΑ), από 1.1.2023, διαμορφώνονται ως εξής:

Αύξηση 9,6% στις φορολογικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω πληθωρισμού

2.4 Διαφορές εισφορών 2020-2022 και 2023

Οι διαφορές των νέων εισφορών που ισχύουν από 1,1.2013 και αυτών που ίσχυαν  από 1.1.2020 έως 31.12.2022, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους

Αύξηση 9,6% στις φορολογικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω πληθωρισμού

Για αγρότες

Αύξηση 9,6% στις φορολογικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών λόγω πληθωρισμού

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»