Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Atradius: Μείωση των εμπορικών πληρωμών κατά 15 ημέρες | Περιορίζοντας τον κίνδυνο ανεξόφλητων συναλλαγών

Δημοσίευση: 19/06/2023
Atradius, Βαρόμετρο Πρακτικών Πληρωμών

Οι εμπορικές πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 15 ημέρες, με τον μέσο όρο των πληρωμών να φθάνει τις 36 ημέρες. Αυτό το μέτρο έχει ως στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος μη καταβολής πληρωμών και να ενισχυθούν οι ταμειακές ροές, σύμφωνα με το Βαρόμετρο Πρακτικών Πληρωμών 2023 της Atradius.

Το Βαρόμετρο Πρακτικών Πληρωμών 2023 της Atradius πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το τέλος του 1ου τριμήνου μέχρι τις αρχές του 2ου τριμήνου.

Παράλληλα, οι ελληνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν τον περιορισμό των χορηγούμενων πιστώσεων και εφαρμόζουν αυστηρότερους πιστωτικούς ελέγχους για να μειώσουν τον κίνδυνο ανεξόφλητων συναλλαγών με περίπου 8 στις 10 εταιρείες να ενισχύουν τις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου.

Ειδικότερα, τα βασικότερα συμπεράσματα για της Β2Β συναλλακτικές σχέσεις στην Ελλάδα καταγράφονται ως εξής: 

 • Το 63% των Β2Β υποχρεώσεων πληρώθηκαν εμπρόθεσμα από 51% το 2022. Το 35% των συναλλαγών πληρώθηκε εκπρόθεσμα από 45% ένα χρόνο πριν και το 2% αποτέλεσε μη εισπράξιμα χρέη από 4% πέρυσι.
 • Για το 59% των ερωτηθέντων το 2023 δεν υπήρξε μεταβολή στον μέσο χρόνο πληρωμών, για το 32% απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος και για το 9% λιγότερος χρόνος.
 • Το 75% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιμετώπισαν τις πληρωμές σε καθυστέρηση με την ενίσχυση της διαδικασίας πιστωτικού ελέγχου, μέσω της εσωτερικής διατήρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών.

Σε ότι αφορά τα μέτρα που έχουν να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στις ταμειακές ροές λόγω αθέτησης πληρωμών από πελάτες B2B, οι ερωτηθέντες ανέφεραν κατά προτεραιότητα:

 • Την ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου
 • Την αύξηση του χρόνου, του κόστους και των πόρων που δαπανώνται για τον έλεγχο τιμολογίων σε καθυστέρηση
 • Την αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης
 • Την καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών ή/και προσωπικού
 • Την καθυστέρηση επένδυσης σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

Ως προς τις κύριες πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποίησαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν (πολλαπλές απαντήσεις):

 • Κατά 56% την εμπορική πίστωση
 • Κατά 41%  τα ίδια κεφάλαια
 • Κατά 39% τα τραπεζικά δάνεια
  Κατά 31% τα εκδοθέντα χρεόγραφα

Προβλέψεις για το υπόλοιπο του 2023

Το Βαρόμετρο Πρακτικών Πληρωμών 2023 της Atradius αποτύπωσε, επίσης, μια σειρά από προβλέψεις των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία τους. Σύμφωνα με αυτές:

 • Το 66% των εταιρειών εξέφρασε τη βεβαιότητά του για αυξημένη ζήτηση των προϊόντων και, συνεπώς, για αύξηση των πωλήσεων, το 27% εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 7% ότι θα υπάρξει επιδείνωση.
 • Το 57% δήλωσε ότι αναμένει αύξηση στα περιθώρια Κέρδους, το 30% θεώρησε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στην κερδοφορία και το 13% ότι θα υπάρξει επιδείνωση
 • Το 45% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αναμένει βελτίωση της συμπεριφοράς πληρωμών, το 41% προέβλεψε ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές και το 14% ότι θα υπάρξει επιδείνωση
 • To 50% των εταιρειών προέβλεψε ότι κατά τους επόμενους 12 μήνες θα περιοριστούν οι εκκρεμείς πωλήσεις (Μέσος Χρόνος Είσπραξης Απαιτήσεων), το 41% εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 9% ότι θα υπάρξει επιδείνωση

Για τους επόμενους 12 μήνες οι τρεις κυριότερες ανησυχίες που εκφράστηκαν από τις ερωτηθείσες επιχειρήσεις (μέσω πολλαπλών απαντήσεων) ήταν:

 • Η διαρκής παγκόσμια οικονομική ύφεση εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των αγαθών, του επίμονου πληθωρισμού και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων
 • Οι γεωπολιτικές εντάσεις
 • Τα εμπόδια στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τα οποία περιλαμβάνουν κανονιστικές ρυθμίσεις για την κλιματική αλλαγή, νέους δασμούς και περιορισμούς στο εμπόριο όπως η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στις εξαγωγές που αφορούν στον κλάδο εφοδιαστικής/θαλάσσιων μεταφορών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius HellasΓεράσιμος Τζέης, με αφορμή τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου Πρακτικών Πληρωμών 2023, δήλωσε ότι: «Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις έχοντας βιώσει διαδοχικές κρίσεις -χρέους, πανδημίας, πληθωρισμού- επιδιώκουν την εκλογίκευση των καθυστερήσεων στις πληρωμές, ώστε να τονώσουν τις ταμειακές ροές, να περιορίσουν τυχόν επισφαλείς συναλλαγές, αλλά και να αποφύγουν την ανάγκη τραπεζικού δανεισμού σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων. Στην προσπάθειά τους αυτή στράφηκαν με μεγαλύτερη ένταση προς τις ασφαλίσεις πιστώσεων, αντιλαμβανόμενες ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους».

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»