Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Δείτε τι δείχνουν τα δεδομένα για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Υγείας του 2022 – Περίπου 2,5 εκατ. οι ασφαλισμένοι στον κλάδο Υγείας

Δημοσίευση: 13/10/2023
ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας 2022, ΕΑΕΕ

Για το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ οι πληρωθείσες αποζημιώσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια Υγείας (ατομικά και ομαδικά), ανήλθαν σε περίπου 610 εκατ. ευρώ. Παράλληλα τα ενεργά συμβόλαια για το 2022 όσον αφορά τα ατομικά ασφαλιστήρια σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7% ενώ όσον αφορά τα ομαδικά αυτά αυξήθηκαν επίσης σε ανάλογο βαθμό, κατά 6%.  

Κατ’ αναλογία προς τα ενεργά συμβόλαια, αύξηση σημειώθηκε και στο πλήθος των συνολικά (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, κυρίως ασφαλισμένων και καλυπτόμενων/ εξαρτώμενων μελών) δηλωθέντων ενεργών ασφαλισμένων το 2022.

Ειδικότερα, οι δηλωθέντες ενεργοί την 31/12/2022 ασφαλισμένοι των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 5% και οι ασφαλισμένοι των ομαδικών ασφαλίσεων προσέγγισαν το 1,5 εκατομμύριο, που ισούται με αύξηση 13% σε σχέση με το 2021.

Οι συνολικές αποζημιώσεις αυτών ανήλθαν σε 610.417.740 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2021. Στην προαναφερόμενη συνολική αύξηση συνέβαλαν τόσο οι ατομικές ασφαλίσεις που, φθάνοντας τα € 417 εκατομμύρια και συνιστώντας το 68% του συνόλου των αποζημιώσεων, σημείωσαν αύξηση 2%, όσο και οι ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες, γράφοντας αύξηση 8%,
έφθασαν τα € 194 εκατομμύρια το 2022.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας της ΕΑΕΕ:

  • Το πλήθος των ενεργών ατομικών ασφαλιστήριων συμβολαίων υγείας αυξήθηκε κατά 7%, (12,5% η ακυρωσιμότητα)
  • Το πλήθος των ενεργών ομαδικών ασφαλιστήριων συμβολαίων υγείας αυξήθηκε κατά 6%, (13% η ακυρωσιμότητα)
  • Το 2022 υπήρξαν 1.139.598 ενεργοί ασφαλισμένοι ατομικών συμβολαίων υγείας (44% του πλήθος των συμβολαίων) ενώ,
  • Το 2022 υπήρξαν 1.438.066 ενεργοί ασφαλισμένοι ομαδικών συμβολαίων υγείας (56% του πλήθος των συμβολαίων)
  • Οι συνολικές αποζημιώσεις έφτασαν τα 610,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2021
  • Οι αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων έφτασαν τα 417 εκατ. ευρώ (68% του συνόλου των αποζημιώσεων) ενώ,
  • Οι αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων έφτασαν τα 194 εκατ. ευρώ (32% του συνόλου των αποζημιώσεων)
  • Από το σύνολο των αποζημιώσεων, το 90%, δηλαδή 551 εκατ. ευρώ, αφορούσε αμιγώς σε νοσοκομειακές καλύψεις (αθροιστικά για ατομικά και ομαδικά)

 

Δείτε τι δείχνουν τα δεδομένα για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Υγείας του 2022 - Περίπου 2,5 εκατ. οι ασφαλισμένοι στον κλάδο Υγείας

Αναλυτικότερα, μπορείτε να βρείτε την έρευνα εδώ και το σχετικό infographic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»