Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών από την ΤτΕ!

Δημοσίευση: 08/11/2022
ΤτΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΔΕΙΑ, πρόγραμμα εξετάσεων, πίνακες επιτυχόντων
Τράπεζα της Ελλάδος, ΤτΕ

Κατάλογος Εκκαθαριστών Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων

Με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, Συνεδρίαση 443/02.11.2022, θέμα 1ο, ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών, που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν. 4364/2016, διαμορφώνεται ως εξής: 

1. Περιλαμβάνονται τα κάτωθι νομικά πρόσωπα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58, 115 25, ΑΘΗΝΑ
HLB HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184Α, 152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3, 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AEΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34, 117 45, ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.ΕΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3, 112 57, ΑΘΗΝΑ
DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, 115 26, ΑΘΗΝΑ

2. Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα:

α) Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία, ΑΔΤ ΑΗ 568270, Δικηγόρος,

β) Βλαχογιάννης Ελευθέριος του  Ιωάννη , ΑΔΤ Χ104854, Δικηγόρος,

γ) Γεωργουλέας Νικόλαος του Γεωργίου, ΑΔΤ Ρ672693, Δικηγόρος,

δ) Μανιατόπουλος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ ΑΙ 025089, Δικηγόρος,

ε) Μπέγιογλου Αναστάσιος του Δημητρίου, ΑΔΤ AB 342811, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

στ) Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα του Αργυρίου, ΑΔΤ Χ549299, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

ζ) Παρίση Ευαγγελία του Χρήστου,  ΑΔΤ Σ 736261, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

η) Στειροπούλου Δέσποινα του Νικολάου, ΑΔΤ Ξ433257, Δικηγόρος,

θ) Σφαρνάς Αλέξανδρος του Πέτρου, ΑΔΤ ΑΖ 022513, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

ι) Χαλιώτης Γεράσιμος του Χαραλάμπου, ΑΔΤ Φ109353, Δικηγόρος.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

HDI

Η HDI Global υποστηρίζει τους πελάτες στην εκπλήρωση των ρυθμιστικών τους απαιτήσεων με εξατομικευμένες υπηρεσίες

Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο φυσικούς κλιματικούς κινδύνους που σχετίζονται με την τοποθεσία και απειλούν

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»