Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Βραδεία ανάπτυξη χαρακτηρίζει την ασφαλιστική αγορά το 2022

Δημοσίευση: 11/01/2024
ασφαλιστική αγορά, 2022

Το 2022 ήταν μία ακόμη χρονιά διαδοχικών κρίσεων. Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, ο υψηλός πληθωρισμός, οι διογκούμενες ζημιές από φυσικές καταστροφές και η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας διαμόρφωσαν κλίμα αυξημένης αβεβαιότητας σε ολόκληρη την υφήλιο.

Ωστόσο η ασφαλιστική αγορά κινήθηκε θετικά κατά το 2022 καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 4,5% όσον αφορά την παραγωγή ασφαλίστρων και σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2021), όπως παρουσιάζουν τα δεδομένα της ΕΑΕΕ. Συνολικά τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα 4,99 δισ. ευρώ, με τις ασφαλίσεις Ζημιών και Ζωής να φτάνουν τα 2,56 δισ. ευρώ και 2,43 δισ. ευρώ αντίστοιχα. 

Ποσοστιαία, οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 6,6%.

Το 2022  η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κινήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Λόγω του υψηλού πληθωρισμού (+9,6% το 2022), σε αποπληθωρισμένες τιμές η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,7% σε σχέση με το 2021.

Το ποσοστό συμμετοχής της συνολικής παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. εκτιμάται ότι έφτασε το 2,41%, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2021 (2,63%). Αυτό οφείλεται στη μικρότερη αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων επί του Α.Ε. Π. Αντίστοιχα, η ασφαλιστική διείσδυση -η παραγωγή ασφαλίστρων ως ποσοστό του Α.Ε.Π.- στην Ευρώπη κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 6,75% το 2022, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την υστέρηση της Ελλάδας σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μας γείτονες.

Η παραγωγή ανά κλάδο ασφάλισης 

Όσον αφορά τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων και τα χερσαία οχήματα κατέγραψαν το 43,1% της παραγωγής σημειώνοντας αύξηση 2,99% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ταυτόχρονη αύξηση κατά 1,5% της παραγωγής του κλάδου αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και κατά 8% στα χερσαία οχήματα.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, ο κλάδος Ζωής με συμμετοχή επί της παραγωγής 50,5% παρουσίασε μείωση κατά 5,16% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παρομοίως και ο κλάδος ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις συμμετείχε στην παραγωγή ασφαλίστρων σε μερίδιο 35,3%, μειωμένος κατά 5,6%. Τέλος ο κλάδος διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων που συμμετέχει με μερίδιο 14,1% παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 15,8%

Οι αποζημιώσεις

Για το 2022 το ποσό των αποζημιώσεων ανήλθε στα 1.546 εκατ. ευρώ. Στις ασφαλίσεις Ζωής η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ήταν 1.502 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 44 εκατ. ευρώ των αποζημιώσεων καλύφθηκαν από αντασφαλιστές.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών οι συνολικές ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν ήταν 801 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η συμμετοχή των ασφαλιστικών ανήλθε στα 729 εκατ. ευρώ ενώ η συμμετοχή των αντασφαλιστικών, στα 72 εκατ. ευρώ.

Αθροιστικά, οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν εντός του 2022 έφτασαν τα 2.347 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»