Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

Αγγίζουν τα €337 εκατ. τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2021 – Στο 1,54 δισ. € οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Αγγίζουν τα €337 εκατ. τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2021 - Στο 1,54 δισ. € οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Μια κατατοπιστική έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2021 δημοσίευσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Ειδικότερα, η έρευνα αποτυπώνει τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 35 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021 με καθεστώς εγκατάστασης (Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, Υποκατάστημα Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Εταιρίας), για τις οποίες κατέστη εφικτό να συλλεγούν τα σχετικά στοιχεία.

Τα στοιχεία παρατίθενται με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η τυποποίηση, η ομοιομορφία και η συγκρισιμότητα των μεγεθών.

Ευρήματα της έρευνας 

Οι συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφορούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν το 2021 και συλλέχθηκαν στοιχεία για αυτές, ακολουθούν τη μορφή των αντίστοιχων δημοσιευμένων.

Τα ευρήματα της έρευνας συνοπτικά έχουν ως εξής:

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ενεργητικό – Παθητικό

− Σύνολο Ενεργητικού: 20,8 δισ. €

− Σύνολο Επενδύσεων: 17,4 δισ. €

− Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων : 4,4 δισ. €

− Ασφαλιστικές Προβλέψεις : 13,3 δισ. € εκ των οποίων: Ασφαλίσεις Ζωής: 10,0 δισ. € , Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: 3,3 δισ. €

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

− Ασφαλίσεων Ζωής

Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα: 2,25 δισ. €

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις: 1,54 δισ. €

-Ασφαλίσεων κατά Ζημιών

Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα: 1,74 δισ. €

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις: 0,62 δισ. €

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης (προ και μετά την φορολογία): 

− Κέρδη προ φόρων : 454 εκατ. €

− Φόροι : 117 εκατ.€

− Κέρδη μετά φόρων: 337 εκατ.€

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

Διαβάστε Ακόμα

Ανάλυσέ το

Ανάλυσέ το! Μοτοσικλέτα επιχειρεί προσπέραση Ε.Ι.Χ από Τα δεξιά. Αν σας συνέβαινε να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για την παραπάνω περίπτωση, ποια συμβουλή θα δίνατε;

Ανάλυσέ το! Δείτε ξανά την νέα εκπομπή του insuranceforum web tv «Aνάλυσέ το», με παρουσιαστή τον κ. Χρύσανθο Νικολάκο, Μεσίτη Ασφαλίσεων-Πραγματογνώμονα Μηχανικό της Prooptiki Insurance Brokers! Στην

έρευνα KPMG

Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG για το 2022: αισιόδοξα μηνύματα της αγοράς, αφήνουν πίσω τη δύσκολη περίοδο των τριών τελευταίων ετών

Η KPMG στην Ελλάδα, η οποία εδώ και 3 δεκαετίες, παρέχει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση αναφορικά με θέματα αποδοχών και