Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Αγγίζουν τα €337 εκατ. τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2021 – Στο 1,54 δισ. € οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Δημοσίευση: 12/12/2022
Αγγίζουν τα €337 εκατ. τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2021 - Στο 1,54 δισ. € οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Μια κατατοπιστική έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2021 δημοσίευσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Ειδικότερα, η έρευνα αποτυπώνει τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 35 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021 με καθεστώς εγκατάστασης (Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, Υποκατάστημα Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Εταιρίας), για τις οποίες κατέστη εφικτό να συλλεγούν τα σχετικά στοιχεία.

Τα στοιχεία παρατίθενται με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η τυποποίηση, η ομοιομορφία και η συγκρισιμότητα των μεγεθών.

Ευρήματα της έρευνας 

Οι συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφορούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν το 2021 και συλλέχθηκαν στοιχεία για αυτές, ακολουθούν τη μορφή των αντίστοιχων δημοσιευμένων.

Τα ευρήματα της έρευνας συνοπτικά έχουν ως εξής:

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ενεργητικό – Παθητικό

− Σύνολο Ενεργητικού: 20,8 δισ. €

− Σύνολο Επενδύσεων: 17,4 δισ. €

− Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων : 4,4 δισ. €

− Ασφαλιστικές Προβλέψεις : 13,3 δισ. € εκ των οποίων: Ασφαλίσεις Ζωής: 10,0 δισ. € , Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: 3,3 δισ. €

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

− Ασφαλίσεων Ζωής

Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα: 2,25 δισ. €

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις: 1,54 δισ. €

-Ασφαλίσεων κατά Ζημιών

Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα: 1,74 δισ. €

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις: 0,62 δισ. €

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης (προ και μετά την φορολογία): 

− Κέρδη προ φόρων : 454 εκατ. €

− Φόροι : 117 εκατ.€

− Κέρδη μετά φόρων: 337 εκατ.€

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»