Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Περισσότεροι από 6 στους 10 ιδιοκτήτες κατοικιών διατηρούν ασφαλιστήριο συμβόλαιο λόγω δανείου

Δημοσίευση: 10/01/2024
ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικιών, ΕΑΕΕ

Ένα ποσοστό ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών που ξεπερνάει το 60% έχει ενυπόθηκο ενδιαφέρον, αναφέρουν τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για τον Σεπτέμβριο του 2023. 

Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε έρευνα για το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας που ήταν σε ισχύ έως και την 30η Σεπτεμβρίου. Συνολικά συνέλεξε στοιχεία για 1.086.037 συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ κατά το αναφερόμενο διάστημα. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως η πλειοψηφία αυτών διατηρούν συμβόλαια για καιρικά φαινόμενα και σεισμό ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 4,6% καλύπτονται μόνο για πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 6 στους 10 ιδιοκτήτες κατοικιών διατηρούν ασφαλιστήριο συμβόλαιο λόγω δανείου

Εξ’ αυτών, το 90,5% αφορά κατοικίες ασφαλισμένες μόνο για το κτίριο ή/και για κτίριο και περιεχόμενο. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στα συμβόλαια με ενυπόθηκo ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα το 62,4% αφορά συμβόλαια λόγω στεγαστικού, επιδεικνύοντας το μείζον πρόβλημα που υφίσταται στην ελληνική κοινωνία, της χαμηλής ασφαλιστικής συνείδησης.

Περισσότεροι από 6 στους 10 ιδιοκτήτες κατοικιών διατηρούν ασφαλιστήριο συμβόλαιο λόγω δανείου

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών με ενυπόθηκo ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα με ποσοστό 45,8% βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής. Ακόμα η Αττική καταγράφει την μεγαλύτερη ποσοστιαία ασφαλιστική κάλυψη η οποία βρίσκεται στο 23,8%. Παρ’ όλα αυτά η αναλογική διαφορά με άλλες Περιφέρειες δεν είναι μεγάλη (δεύτερη είναι η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με ποσοστό κάλυψης 15%).

Πάντως παρατηρείται μία μικρή αλλά εξίσου σημαντική αύξηση του συνόλου των ασφαλισμένων κατοικιών. Έως και την 30η Σεπτεμβρίου οι ασφαλισμενες κατοικίες ήταν 1.086.037 από τις 969.584 τον Ιούνιο που είχε καταγράψει προηγούμενη έρευνα της ΕΑΕΕ. Πλέον το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης ανήλθε στο 17% από το 15,2% που βρισκόταν προηγουμένως. Είτε αυτό οφείλεται στα φορολογικά κίνητρα με την μείωση του ΕΝΦΙΑ στις ασφαλισμένες κατοικίες, είτε όχι, θα το δείξει η συνέχεια.

Διαβάστε την έρευνα εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»