Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

Ανάλυσέ το! Αρχή πλησιέστερης αιτίας: Συμβουλή για την αποζημίωση ζημίας σε ασφαλιστήριο περιουσίας – Αν έπρεπε να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη κάτωθι περίπτωση, ποια συμβουλή θα δίνατε;

Ανάλυσέ το! Δείτε ξανά την νέα εκπομπή του insuranceforum web tv «Aνάλυσέ το», με παρουσιαστή τον κ. Χρύσανθο Νικολάκο, Μεσίτη Ασφαλίσεων-Πραγματογνώμονα Μηχανικό της Prooptiki Insurance Brokers!

Το «Aνάλυσέ το» είναι μια εκπομπή κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύουμε και διερευνούμε περιπτώσεις ασφαλιστικών ζημιών, προ-ασφαλιστικών ελέγχων κλπ. Σε κάθε εκπομπή ο Χρύσανθος Νικολάκος μας παρουσιάζει πραγματικές περιπτώσεις ζημιών και προ-ασφαλιστικών ελέγχων, καθώς και το πώς αντιμετωπίστηκαν από όλη την αλυσίδα των εμπλεκομένων μερών (πελάτης, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πραγματογνώμονας, ασφαλιστική εταιρεία).

Παράλληλα με τη παρουσίαση των θεμάτων, ο κ. Νικολάκος απαντά σε ερωτήματα τηλεθεατών και θα δίνει λύσεις σε θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα των επαγγελματιών. Τέλος μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας θέματα, προκειμένου αυτά να συζητηθούν και να αναλυθούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Στην χθεσινή εκπομπή αναλύσαμε το ζήτημα της αρχής πλησιέστερης αιτίας για την αποζημίωση ζημίας σε ασφαλιστήριο περιουσίας.

Ισόγεια μονοκατοικία κατασκευής έτους 2000 με ξύλινη στέγη στην Ελλάδα, νομίμως υφιστάμενη, άρτια τεχνικά κατασκευασμένη και με τις δέουσες περιγραφές επι της αιτήσεως ασφάλισης στον Ασφαλιστή, τυγχάνει ασφαλισμένη με τα δέοντα κεφάλαια για 20 συναπτά έτη, εκ των οποίων 10 έτη στο ΚΚ Ασφαλιστή και 10 έτη στο ΒΒ Ασφαλιστή, με τις κάτωθι ενδεικτικές καλύψεις για κτήριο και περιεχόμενο:

1-Φωτιά/πυρκαγιά από κάθε αιτία

2-Κακόβουλες ενέργειες

3-Έκρηξη με η χωρίς φωτιά/πυρκαγιά

4-Καιρικά φαινόμενα-πλημμύρες-διαρροή σωληνώσεων κλπ.

5-Ζημίες κατά τη προσπάθεια κατάσβεσης φωτιάς/πυρκαγιάς

6-Ζημίες τρίτων συνεπεία επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου

7-Πτώση αεροσκαφών

8-Πρόσκρουση οχήματος

Λόγω περιστατικού έντονης χιονόπτωσης με παραμένοντα-παγοποιημένα χιόνια σε ύψος ~1μ και σε όλη την επιφάνειά της, η ξύλινη στέγη υπέστη σοβαρότατες ζημιές ήτοι, λυγισμό, στρεβλώσεις και εμφανείς παραμορφώσεις σε σχέση με το κανονικό της σχήμα, αποκολλήσεις από την βάση της κλπ. Ωστόσο μετά το πέρας της κακοκαιρίας και αφού τα παραμένοντα χιόνια έλιωσαν η στέγη παρέμεινε στη θέση της ωστόσο εμφανώς παραμορφωμένη. Μετά το πέρας 10 ημερών, η στέγη ξαφνικά κατέρρευσε στο εσωτερικό της μονοκατοικίας.

Η μονοκατοικία επιθεωρήθηκε αρχικά από την αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό την επιδότηση του παθόντα με χρηματική βοήθεια, η οποία έγινε δεκτή. Κατόπιν της αρμόδιας κρατικής αρχής επιθεωρήθηκε από το πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής εταιρείας. Κατά τον έλεγχο του τελευταίου ζητήθηκε η καθαίρεση των στρώσεων της στέγης κατά τμήματα ώστε να αποκαλυφθούν οι διεπιφάνειες τους ώστε να αξιολογηθεί η αιτία της ζημιάς. Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκε ύπαρξη ξυλοφάγων εντόμων και δη τερμιτών σε ένα εκ των τμημάτων της.

Ο ασφαλισμένος κατόπιν της επισκευής των ζημιών υπέβαλλε αίτημα αποζημίωσης στην ασφαλιστική του εταιρεία ισχυριζόμενος ότι οι ζημίες του οφείλονται αποκλειστικά στην έντονη και παραμένουσα χιονόπτωση επί της στέγης του η οποία κατέστησε τη στέγη σε κατάσταση κατάρρευσης λόγω του βάρους του παγοποιημένου χιονιού, η οποία κατάρρευση επήλθε κατόπιν λίγων ημερών και απαίτησε να ενεργοποιηθεί η κάλυψη 4.

Ωστόσο η ασφαλιστική εταιρεία κατόπιν σχετικής έρευνας και της εκθέσεως του πραγματογνώμονα σχημάτισε τη γνώμη ότι για τις ζημίες του δεν οφείλει ασφάλισμα καθότι οι ζημιά αφορούν στη δράση των τερμιτών οι οποίοι είχαν αποδομήσει τη στατικότητα της στέγης και η επέλευση του έντονης χιονόπτωσης αλλά και τα παραμένοντα χιόνια επέτειναν τη μείωση της με αποτέλεσμα τη κατάρρευση της.

Προς επίρρωση της σχηματισθείσας γνώμης, της ισχυρίστηκε ότι η ακολουθία των γεγονότων της δράσης των τερμιτών δε διακόπηκε χρονικά και ότι η πλησιέστερη αιτία της κατάρρευσης της και των ζημιών που επήλθαν στο περιεχόμενο είναι η δράση των τερμιτών η οποία δεν καλύπτεται ως κάλυψη στο ασφαλιστήριο άσχετα με το γεγονός ότι ταυτόχρονα δεν εξαιρείται στους όρους της και ότι με την επέλευση της έντονης χιονόπτωσης δεν αναπτύχθηκε νέα ακολουθία γεγονότων δηλαδή νέα ζημιά.

Ο ασφαλισμένος με σκοπό να διερευνήσει την δυνατότητα αποζημίωσης της απαίτησής του ως αυτή υποβλήθηκε στην ασφαλιστική του εταιρεία ζήτησε συμβουλή επι αμοιβής από τέσσερις (4) ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Ο πρώτος αφού μελέτησε τα συμπαρομαρτούντα έγγραφα και στοιχεία καθώς και το ασφαλιστήριο σχημάτισε τη γνώμη ότι οι προκληθείσες ζημιές θα έπρεπε να αποζημιωθούν απο τη χρονική στιγμή της επέλευσης της έντονης χιονόπτωσης και μετά, δηλαδή να μην αναγνωριστεί ως ζημία η δράση των τερμιτών αλλά να αποζημιωθεί ποσοστό ζημιάς της στέγης και συνολική ζημιά στο περιεχόμενο, που προκλήθηκε από τη κατάρρευσή της. Πρότεινε στον ασφαλισμένο να εναντιωθεί κάνοντας χρήση των Αρχών καταγγελίας και διαμεσολάβησης για σχετικά θέματα ή/και τη λήψη νομικής συμβουλής επι του θέματος από ανεξάρτητο δικηγόρο.

Ο δεύτερος αφού μελέτησε τα συμπαρομαρτούντα έγγραφα και στοιχεία καθώς και το ασφαλιστήριο σχημάτισε τη γνώμη ότι οι ζημιές θα έπρεπε να αποζημιωθούν πλήρως καθότι  η πλησιέστερη αιτία των προς αποζημίωση ζημιών είναι η καλυπτόμενη έντονη χιονόπτωση και τα παραμένοντα χιόνια τα οποία ενεργοποίησαν μη διακοπτόμενη ακολουθία γεγονότων αφού αυτά κατέστησαν τη στέγη σε πλήρη αποδόμηση των στοιχείων της με λυγισμό, στρεβλώσεις, εμφανείς παραμορφώσεις σε σχέση με το κανονικό της σχήμα και αποκολλήσεις από την βάση της κλπ, και η κατάρρευση της, που τελικά επήλθε κατόπιν μερικών ημερών και αφού είχαν λιώσει τα χιόνια, θα ήταν άμεση, ξαφνική  και αναπόφευκτη σε κάθε περίπτωση. Τόνισε δε ότι αφενός η δράση των ξυλοφάγων εντόμων δεν είναι εξαιρούμενη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφετέρου η ύπαρξή τους δεν ήταν γνωστή σε αυτόν και πρότεινε στον ασφαλισμένο να απευθυνθεί στις σχετικές κρατικές αρχές καταγγελίας και διαμεσολάβησης σχετικών θεμάτων ώστε να τον βοηθήσουν να διεκδικήσει την πλήρη αποζημίωσή για τις ζημιές στο κτήριο και περιεχόμενο.

Ο τρίτος αφού μελέτησε τα συμπαρομαρτούντα έγγραφα και στοιχεία καθώς και το ασφαλιστήριο σχημάτισε τη γνώμη ότι οι ζημίες θα έπρεπε να αποζημιωθούν μερικώς καθότι στις προς αποζημίωση ζημιές εμπλέκονται δύο (2) κίνδυνοι εκ των οποίων ο ένας μη καλυπτόμενος κίνδυνος (τερμίτες) και ο δεύτερος καλυπτόμενος (καιρικά φαινόμενα κτηρίου και περιεχομένου) και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποζημιωθεί το 50% των ζημιών άσχετα αν η ακολουθία των γεγονότων είναι συνεχής ή διακοπτόμενη.

Ο τέταρτος αφού μελέτησε τα συμπαρομαρτούντα έγγραφα και στοιχεία καθώς και το ασφαλιστήριο σχημάτισε τη γνώμη ότι οι ζημιές θα έπρεπε να αποζημιωθούν μόνο για το περιεχόμενο καθότι στις προς αποζημίωση ζημιές εμπλέκονται δύο (2) κίνδυνοι εκ των οποίων ο ένας μη καλυπτόμενος κίνδυνος (τερμίτες) και ο δεύτερος καλυπτόμενος (καιρικά φαινόμενα κτηρίου και περιεχομένου) και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δε μπορεί να ανιχνευθεί η έναρξη και το πέρας των ξεχωριστών δράσεων τους ώστε να εκτιμηθεί ασφαλώς η ακολουθία των ξεχωριστών γεγονότων αν ήταν συνεχής ή διακοπτόμενη.

Αν σας συνέβαινε να δώσετε συμβουλή επί αμοιβής για τη παραπάνω περίπτωση, ποια συμβουλή θα δίνατε?

Δείτε την απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί!

Μπορείτε να μας στείλετε τις δικές σας υποθέσεις που θα θέλατε να αναλύσουμε στο press@insuranceinnovation.gr

Η εκπομπή «Aνάλυσέ το» μεταδίδεται από το insuranceforum web tv, από τη σελίδα μας στο Facebook καθώς και από το κανάλι της Insurance Innovation στο Youtube κάθε δεύτερη Δευτέρα στις 18:00!

 

Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς  Ν ι κ ο λ ά κ ο ς

Πιστοποιημένος Μεσίτης Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων – Διαχειριστής  Κινδύνων Ασφαλίσεων (E.E.A.-Υπ. Αν.)

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση (Τ.τ.Ε. 400020195)

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Δ.Ε.-Τ.Ε  (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Ελεγκτής Δόμησης (Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3517)

Τεχνικός Ασφαλείας (Σ.ΕΠ.Ε. – Υ.Π.Α.Κ.Π.) – Μέλος Συνδέσμου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Α.Ε. 2380)

Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ΄Τάξης (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Ενεργειακός Ελεγκτής Α΄Τάξης (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Πιστοποιημένος Εκτιμητής Αξιών Ακινήτων- Τακτικό Μέλος Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.)-(A.VA.G.)

Πιστοποιημένος Εκτιμητής Αξιών Ακινήτων- Τακτικό Μέλος Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (Ε.ΛΙ.Ε.)-(H.V.I.)

Δικαστικός Πραγματογνώμων Κτηρίων – Αξιών Ακινήτων – Εργ. Ατυχημάτων – Τροχαίων – Πυρασφάλειας (Δικαστ. Αθηνών-Πειραιά)

Εκπαιδευτής προγραμμάτων στο Ε.Κ.Π.Α. – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εκπαιδευτής προγραμμάτων στο Π.Α.Δ.Α. – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων  (Υπ.Παιδείας Θρησκ.Πολιτ.Αθλητ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Διαβάστε Ακόμα

Το ακανθώδες θέμα του ασφαλιστικού και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στη βιωσιμότητά του στο Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Προσωπικότητες διεθνούς κύρους που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίας θα παρουσιάσουν τις δημογραφικές, δημοσιονομικές