Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Απότομα μειωμένη η αντασφαλιστική κάλυψη σε Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές P&C

Δημοσίευση: 14/06/2024

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s δημοσίευσε έκθεση στην οποία υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες περιουσίας και ατυχημάτων (P&C) αντιμετωπίζουν δομική και όχι εποχιακή αύξηση της ευαλωτότητας απέναντι στα καιρικά φαινόμενα.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται κυρίως στην απότομη μείωση της διαθεσιμότητας αντασφάλισης και στην αύξηση του κόστους, αναγκάζοντας τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο των απαιτήσεων που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Το 2023, η συχνότητα και η σοβαρότητα των καιρικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες, οι χαλαζοπτώσεις και οι πυρκαγιές, οδήγησαν σε σημαντικές ζημίες για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες. Η μειωμένη αντασφαλιστική κάλυψη επιδείνωσε το ζήτημα αυτό, καθώς οι αντασφαλιστές μείωσαν την κάλυψή τους και αύξησαν τις τιμές μετά από χρόνια συνεχών ζημιών.

Ως αποτέλεσμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες αναγκάστηκαν να διατηρήσουν μεγαλύτερο κίνδυνο, οδηγώντας σε αξιοσημείωτη επιδείνωση των συνδυασμένων δεικτών περιουσίας τους, ένα βασικό μέτρο της κερδοφορίας της ανάληψης κινδύνων.

Κοιτάζοντας προς το 2024, η αντασφαλιστική αγορά παραμένει δύσκολη. Παρά τον κυκλικό χαρακτήρα της αγοράς, με τις τιμές να κορυφώνονται ενδεχομένως το 2024, η Moody’s δεν αναμένει ότι οι αντασφαλιστές θα αποκαταστήσουν την κάλυψη των δευτερευόντων κινδύνων στα επίπεδα πριν από το 2023. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν αυξημένη έκθεση σε καιρικά φαινόμενα.

Οι ασφαλιστικές ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσουν τις τιμές για να αντισταθμίσουν τις υψηλότερες απαιτήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η μετακύλιση του κόστους αυτού στους πελάτες είναι δύσκολη λόγω των πρόσφατων αυξήσεων των τιμών που οφείλονται στον πληθωρισμό.

Επιπλέον, η ακριβής εκτίμηση του κόστους που σχετίζεται με τις απαιτήσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή έχει γίνει πιο δύσκολη, όπως έδειξε το απροσδόκητο κόστος των χαλαζοπτώσεων του 2023 στην Ιταλία.

Μια εναλλακτική λύση για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι να αποσύρουν ή να περιορίσουν την κάλυψη ορισμένων κινδύνων, αλλά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνικές πιέσεις και πιθανή κυβερνητική παρέμβαση.

Αντ’ αυτού, ο κλάδος προωθεί όλο και περισσότερο μέτρα πρόληψης, όπως η αντιπλημμυρική προστασία και η ενίσχυση των κτιρίων, για τον μετριασμό των αρχικών επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά είναι δαπανηρά και η εφαρμογή τους απαιτεί χρόνο.

Η έκθεση της Moody’s υπογραμμίζει ότι η αυξημένη ευπάθεια των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών P&C στα καιρικά φαινόμενα είναι ένα μακροπρόθεσμο ζήτημα. Ο κλάδος πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις διερευνώντας νέες στρατηγικές για τη διαχείριση κινδύνων και την τιμολόγηση, ώστε να διατηρήσει την κερδοφορία του ενόψει των κλιματικών αλλαγών.

Πηγή: www.cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»